Јавно достављање – Архива

//Јавно достављање – Архива
Јавно достављање – Архива2024-03-05T14:48:52+00:00

Датум објаве 09.02.2024. године

Датум истека рока 24.02.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-698/2023 од 18.10.2023. године, изабраном понуђачу: Никола Антић ПР обрада и превлачење метала Антић Метал СЗ, Оштрељ бб, Бор.

Док.бр. 4-00-698/2023

Датум објаве 02.02.2024. године

Датум истека рока 19.02.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-944/2023 од 12.12.2023. године, изабраном понуђачу: „Energy Ltd“ доо, Нови Сад, ул. Шумадијска бр. 16а.

Док.бр. 4-00-944/2023

Датум објаве 30.01.2024. године

Датум истека рока 14.02.2024. године

Јавно достављање дописа бр. 4-00-1026/2023 од 21.12.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адвокат Јелица Драговић, Крагујевац, ул. Стојана Протића бр. 22/21.

Док.бр. 4-00-1026/2023

Датум објаве 29.01.2024. године

Датум истека рока 13.02.2024. године

Јавно достављање дописа бр. 4-00-1065/2023 од 15.01.2024. године, подносиоцу захтева: адвокат Предраг Ђујић, Београд, ул. Корнелија Станковића бр. 27а.

Датум објаве 22.01.2024. године

Датум истека рока 06.02.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-941/2023 од 08.12.2023. године, изабраном понуђачу: овлашћеном члану групе: „Саба Белчад.о.о. Прешево, ул. Салвадора Аљендеа бр. 22.

Док.бр. 4-00-941/2023

Датум објаве 22.01.2024. године

Датум истека рока 06.02.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-861/2023 од 01.11.2023. године, подносиоцу захтева: „ENERTEHд.о.о. Београд, ул. Видиковачки венац бр. 79.

Док.бр. 4-00-861/2023

Датум објаве 15.01.2024. године

Датум истека рока 30.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1077/2023 од 05.01.2024. године, подносиоцу захтева: „CÔNG TY CÔ PHẦN TU VẦN XẦY DỰNG GIAO THÔNG GIA LAI“,170 Trurog Chinh, Phuong Tra Ba, Thanh pho Pleiku, Tinh Gia Lai, Viet Nam

Док.бр. 4-00-1077/2023

Датум објаве 11.01.2024. године

Датум истека рока 26.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-743/2023 од 24.11.2023. године, изабраном понуђачу: „Amicals“ д.о.о. Лесковац, ул. Воје Николајевића бб

Док.бр. 4-00-743/2023

Датум објаве 11.01.2024. године

Датум истека рока 26.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-778/2023 од 31.10.2023. године, изабраном понуђачу: „Аутобус“ д.о.о. Нови Сад, ул. Привреднокова бр. 8А

Док.бр. 4-00-778/2023

Датум објаве 11.01.2024. године

Датум истека рока 26.01.2024. године

Јавно достављање дописа бр. 4-00-894/2023 од 14.11.2023. године, подносиоцу захтева: „Навитас“ д.о.о. Београд, ул. Владислава Бајчевића бр. 17-5

Док.бр. 4-00-894/2023

Датум објаве 29.12.2023. године

Датум истека рока 15.01.2024. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-928/2023 од 05.12.2023. године, подносиоцу захтева: „Завод за заваривање“ д.о.о. Београд, ул. Грчића Миленка бр. 27

Док.бр. 4-00-928/2023

Датум објаве 29.12.2023. године

Датум истека рока 15.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-900/2023 од 29.11.2023. године, изабраном понуђачу: Милан Стаменковић ПР Изградња и одржавање стамбених и нестамбених објеката „EURO SUPPORT GROUP“ Београд, ул. Петра Коњовића бр. 14, као овлашћеном члану групе

Док.бр. 4-00-900/2023

Датум објаве 29.12.2023. године

Датум истека рока 15.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-938/2023 од 29.11.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адвокат Саша Варинац, Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 144/06

Док.бр. 4-00-938/2023

Датум објаве 22.12.2023. године

Датум истека рока 10.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-904/2023 од 10.11.2023. године, подносиоцу захтева (као овлашћеном представнику групе понуђача): „AG UNS Архитектонско-грађевински институт“ д.о.о. Нови Сад, ул. Ђорђа Јоановића бр. 4/7

Док.бр. 4-00-904/2023

Датум објаве 22.12.2023. године

Датум истека рока 10.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-663/2023 од 22.09.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адвокат Саша М. Варинац, Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-663/2023

Датум објаве 20.12.2023. године

Датум истека рока 04.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-820/2023 од 08.11.2023. године, изабраном понуђачу: „FLIXaBus“ д.о.о. Београд, ул. Мажуранићева бр. 29

Док.бр. 4-00-820/2023

Датум објаве 20.12.2023. године

Датум истека рока 04.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-744/2023 од 03.11.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац, Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-744/2023

Датум објаве 18.12.2023. године

Датум истека рока 02.01.2024. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-12/2019 од 23.10.2023. године, подносиоцу захтева: „ЈАКУЗА“ д.о.о. Београд,  Нови Београд, ул. Партизанске авијације бб

Док.бр. 4-00-12/2019

Датум објаве 11.12.2023. године

Датум истека рока 26.12.2023. године

Јавно достављање решења о исправци решења бр. 4-00-417/2023 од 07.11.2023. године, изабраном понуђачу-овлашћеном представнику групе: „Доминион Експорт-Импорт“ д.о.о. Београд,  ул. Дунавски Кеј бр. 2

Док.бр. 4-00-417/2023

Датум објаве 11.12.2023. године

Датум истека рока 26.12.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-674/2023 од 04.10.2023. године, подносиоцу захтева: ГЗП „Топчидерска звезда“ д.о.о. Београд,  ул. Андре Николића бр. 12а

Док.бр. 4-00-674/2023

Датум објаве 11.12.2023. године

Датум истека рока 26.12.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-824/2023 од 03.11.2023. године, подносиоцу захтева преко пуномоћника за пријем писмена: Крстина Риђошић,  ул. Школска бр. 19а, Стари Бановци

Док.бр. 4-00-824/2023

Датум објаве 07.12.2023. године

Датум истека рока 22.12.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-656/2023 од 02.10.2023. године, подносиоцу захтева: Инжењеринг и консалтинг „Chief“ Београд, предузетник Дамир Мујкановић, ул. Милутина Миланковића бр. 30

Док.бр. 4-00-656/2023

Датум објаве 07.12.2023. године

Датум истека рока 22.12.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-659/2023 од 12.09.2023. године, изабраном понуђачу: Срђан Петровић ПР Услуге система обезбеђења Центар за превенцију ризика, Јагодина, ул. Вука Караџића бр. 1

Док.бр. 4-00-659/2023

Датум објаве 07.12.2023. године

Датум истека рока 22.12.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-518/2023 од 04.09.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: Адвокат Саша Варинац, Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-518/2023

Датум објаве 04.12.2023. године

Датум истека рока 19.12.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-798/2023 од 13.10.2023. године, подносиоцу захтева: „Sagittarius“д.о.о. Суботица, Рудић улица бр. 2

Док.бр. 4-00-798/2023

Датум објаве 30.11.2023. године

Датум истека рока 15.12.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-824/2023 од 18.10.2023. године, подносиоцу захтева преко пуномоћника за пријем писмена: Кристина Риђошић, ул. Школска бр. 19а, Стари Бановци

Док.бр. 4-00-824/2023

Датум објаве 17.11.2023. године

Датум истека рока 02.12.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-887/2023 од 08.11.2023. године, подносиоцу захтева

Док.бр. 4-00-887/2023

Датум објаве 13.11.2023. године

Датум истека рока 28.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-385/2023 од 07.07.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Миодраг Војиновић, Нови Сад, ул. Јеврејска бр. 2

Док.бр. 4-00-385/2023

Датум објаве 13.11.2023. године

Датум истека рока 28.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-551/2023 од 28.07.2023. године, подносиоцу захтева: „ЕГД“ д.о.о. Београд, ул. Студентски трг бр. 10

Док.бр. 4-00-551/2023

Датум објаве 06.11.2023. године

Датум истека рока 21.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-887/2023 од 03.11.2023. године, подносиоцу захтева

Док.бр. 4-00-887/2023

Датум објаве 03.11.2023. године

Датум истека рока 18.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-739/2023 од 03.10.2023. године, изабраном понуђачу: „Sagittarius“ д.о.о. Суботица, ул. Рудић улица бр. 2

Док.бр. 4-00-739/2023

Датум објаве 03.11.2023. године

Датум истека рока 18.11.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-744/2023 од 02.10.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац,  Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-744/2023

Датум објаве 03.11.2023. године

Датум истека рока 18.11.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-744/2023 од 02.10.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац,  Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-744/2023

Датум објаве 30.10.2023. године

Датум истека рока 14.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-725/2023 од 20.09.2023. године, подносиоцу захтева: „Kingwood“ д.о.о. Врање, ул. Вуле Антића бр. 26

Док.бр. 4-00-725/2023

Датум објаве 27.10.2023. године

Датум истека рока 11.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-382/2023 од 03.07.2023. године, подносиоцу захтева (као овлашћеном члану групе): „Termomont“ д.о.о. Београд, ул. Браће Недића бр. 1 и изабраном понуђачу (као овлашћеном члану групе): Милан Стаменковић ПР Изградња и одржавање стамбених и нестамбених објеката „Euro Support Group“ Београд, ул. Петра Коњовића бр.14 Раковица

Док.бр. 4-00-382/2023

Датум објаве 25.10.2023. године

Датум истека рока 09.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-634/2023 од 15.09.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адвокат Александар Малишић, Београд, ул. Ђевђелијска бр. 4

Док.бр. 4-00-634/2023

Датум објаве 23.10.2023. године

Датум истека рока 07.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-649/2023 од 15.09.2023. године, пуномоћнику за пријем писмена подносиоца захтева: Ђорђе Топић, Београд-Земун, ул. Радоја Дакића бр. 57А-V/36

Док.бр. 4-00-649/2023

Датум објаве 17.10.2023. године

Датум истека рока 01.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-531/2023 од 24.08.2023. године, подносиоцу захтева: „Дес 2020“ д.о.о, Мајур, ул. Обилазни пут бб

Док.бр. 4-00-531/2023

Датум објаве 17.10.2023. године

Датум истека рока 01.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-511/2023 од 18.08.2023. године, изабраном понуђачу: „Гасоп“ д.о.о, Београд-Вождовац, ул. Заплањска бр. 84Е

Док.бр. 4-00-511/2023

Датум објаве 02.10.2023. године

Датум истека рока 17.10.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-674/2023 од 13.09.2023. године, подносиоцу захтева: Грађевинско занатско предузеће „ТОПЧИДЕРСКА ЗВЕЗДА“ д.о.о. Београд, ул. Андре Николића бр. 12а

Док.бр. 4-00-674/2023

Датум објаве 28.09.2023. године

Датум истека рока 13.10.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-677/2023 од 09.09.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац, Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-677/2023

Датум објаве 27.09.2023. године

Датум истека рока 12.10.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-649/2023 од 29.08.2023. године, пуномоћнику за пријем писмена подносиоца захтева: Ђорђе Топић, Београд-Земун, ул. Радоја Дакића бр. 57А-V/36

Док.бр. 4-00-649/2023

Датум објаве 27.09.2023. године

Датум истека рока 12.10.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-636/2023 од 24.08.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адвокат Александра Шимшић, Нови Сад, ул. Максима Горког бр. 48

Док.бр. 4-00-636/2023

Датум објаве 08.09.2023. године

Датум истека рока 23.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-667/2023 од 08.09.2023. године, подносиоцу захтева: Данијела Марковић

Док.бр. 4-00-667/2023

Датум објаве 08.09.2023. године

Датум истека рока 23.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-494/2023 од 21.07.2023. године, изабраном понуђачу: „FLIXaBus“ d.o.o. Београд, ул. Мажуранићева бр. 29/4

Док.бр. 4-00-494/2023

Датум објаве 04.09.2023. године

Датум истека рока 19.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-464/2023 од 14.07.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Владимир Ивић из Београда, ул. Курсулина бр. 1

Док.бр. 4-00-464/2023

Датум објаве 01.09.2023. године

Датум истека рока 16.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-366/2023 од 16.06.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац, из Београда, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-366/2023

Датум објаве 29.08.2023. године

Датум истека рока 13.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-652/2023 од 24.08.2023. године, подносиоцу захтева: Барбара Николић, Ниш

Док.бр. 4-00-652/2023

Датум објаве 18.08.2023. године

Датум истека рока 02.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-652/2023 од 17.08.2023. године, подносиоцу захтева: Барбара Николић, Ниш

Док.бр. 4-00-652/2023

Датум објаве 16.08.2023. године

Датум истека рока 29.08.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-415/2023 од 16.06.2023. године, изабраном понуђачу: “SfiS“  д.о.о. Београд, Раковица, ул. Ђује и Драгољуба бр.1

Док.бр. 4-00-415/2023

Датум објаве 16.08.2023. године

Датум истека рока 29.08.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-228/2023 од 19.05.2023. године, подносиоцу захтева: “Капител архитекти“  д.о.о. Ниш, ул. Ћирила и Методија бр.17, као овлашћеном члану групе понуђача

Док.бр. 4-00-228/2023

Датум објаве 08.08.2023. године

Датум истека рока 23.08.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1415/2018 од 14.07.2023. године, изабраном понуђачу: овлашћеном члану групе понуђача “Canon Sam“  Драган Милић, предузетник из Новог Сада, Ул. Словачка бр.28

Док.бр. 4-00-1415/2018

Датум објаве 08.08.2023. године

Датум истека рока 23.08.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-425/2023 од 05.07.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева:  Бранимир Благојевић, адвокат из Новог Сада, Ул. Лазе Телечког бр.13.

Док.бр. 4-00-425/2023

Датум објаве 20.07.2023. године

Датум истека рока 04.08.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-364/2023 од 22.06.2023. године, подносиоцу захтева: „ENERGY PLUS“ d.о.о. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 86 Ј.

Док.бр. 4-00-364/2023

Датум објаве 20.07.2023. године

Датум истека рока 04.08.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-323/2023 од 22.06.2023. године, изабраном понуђачу: „OZON MEDIA“ д.о.о. Чачак, Трг Устанка бр. 2-6.

Док.бр. 4-00-323/2023

Датум објаве 19.07.2023. године

Датум истека рока 03.08.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-319/2023 од 22.06.2023. године, подносиоцу захтева: овлашћеном члану „Dominion Export-Import“ д.о.о. Београд, ул. Дунавски кеј бр. 2.

Док.бр. 4-00-319/2023

Датум објаве 17.07.2023. године

Датум истека рока 01.08.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-344/2023 од 31.05.2023. године, подносиоцу захтева: „Winaxis“ d.o.o. Београд, ул. Чарлија Чаплина бр. 39.

Док.бр. 4-00-344/2023

Датум објаве 13.07.2023. године

Датум истека рока 28.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-200/2023 од 28.04.2023. године, изабраном понуђачу: „FLIXaBus“ d.o.o. Београд, ул. Мажуранићева бр. 29/4.

Док.бр. 4-00-200/2023

Датум објаве 13.07.2023. године

Датум истека рока 28.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-283/2023 од 24.05.2023. године, изабраном понуђачу: „Prochemical solutions“ d.o.o. Београд, ул. Луке Војводића бр. 13.

Док.бр. 4-00-283/2023

Датум објаве 05.07.2023. године

Датум истека рока 20.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-431/2023 од 28.06.2023. године, подносиоцу захтева: Никола Марковић, Београд.

Док.бр. 4-00-431/2023

Датум објаве 04.07.2023. године

Датум истека рока 19.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-293/2023 од 17.05.2023. године, подносиоцу захтева: „S&T SOLUTION“ д.о.о, Београд, ул. Студентска бр. 15.

Док.бр. 4-00-293/2023

Датум објаве 04.07.2023. године

Датум истека рока 19.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-180/2023 од 21.04.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац, Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16.

Док.бр. 4-00-180/2023

Датум објаве 04.07.2023. године

Датум истека рока 19.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-158/2023 од 22.03.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац, Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16.

Док.бр. 4-00-158/2023

Датум објаве 23.06.2023. године

Датум истека рока 08.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-272/2023 од 05.05.2023. године, подносиоцу захтева: „Корковадо“ д.о.о. Београд, ул. Видиковачки венац бр. 2/з.

Док.бр. 4-00-272/2023

Датум објаве 23.06.2023. године

Датум истека рока 08.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-227/2023 од 17.05.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: Саша Варинац, адвокат из Београда, Томажа Јежа бр. 16.

Док.бр. 4-00-227/2023

Датум објаве 23.06.2023. године

Датум истека рока 08.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-368/2023 од 30.05.2023. године, подносиоцу захтева: „CWG Balkan“ д.о.о. Београд, ул. Аугуста Цесарца бр. 35.

Док.бр. 4-00-368/2023

Датум објаве 21.06.2023. године

Датум истека рока 06.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-330/2023 од 24.05.2023. године, подносиоцу захтева: „Timbersell“ д.о.о. Ужице, ул. Железничка бр. 43.

Док.бр. 4-00-330/2023

Датум објаве 21.06.2023. године

Датум истека рока 06.07.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-331/2023 од 24.05.2023. године, подносиоцу захтева: „Timbersell“ д.о.о. Ужице, ул. Железничка бр. 43.

Док.бр. 4-00-331/2023

Датум објаве 31.05.2023. године

Датум истека рока 15.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-157/2023 од 28.03.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева:  адвокат Саша Варинац из Београда, ул. Томаша Јежа бр. 16. Београд

Док.бр. 4-00-157/2023

Датум објаве 31.05.2023. године

Датум истека рока 15.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-889/2022 од 28.02.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева:  адвокат Саша Варинац из Београда, ул. Томаша Јежа бр. 16. Београд

Док.бр. 4-00-889/2022

Датум објаве 31.05.2023. године

Датум истека рока 15.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-152/2023 од 23.03.2023. године, изабраном понуђачу преко овлашћеног представника групе понуђача:  „ЕСИНА РЕСУРСИ“ д.о.о. Сремска Митровица, ул. Краља Петра I 5 Пролаз зелено дрво

Док.бр. 4-00-152/2023

Датум објаве 29.05.2023. године

Датум истека рока 19.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-371/2023 од 26.05.2023. године, подносиоцу захтева: Мирослав Стакић

Док.бр. 4-00-371/2023

Датум објаве 18.05.2023. године

Датум истека рока 02.06.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-278/2023 од 12.05.2023. године, наручиоцу:  ЈКП „Погребне услуге“ Београд, ул. Рузвелтова бр.50

Док.бр. 4-00-278/2023

Датум објаве 24.04.2023. године

Датум истека рока 10.05.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-144/2023 од 09.03.2023. године, подносиоцу захтева:  „Еуродомус“ д.о.о. Београд. ул. Слободана Лале Берберског бр. 23

Док.бр. 4-00-144/2023

Датум објаве 11.04.2023. године

Датум истека рока 26.04.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-225/2023 од 11.04.2023. године, подносиоцу захтева:  Душан Станковић, Београд

Док.бр. 4-00-225/2023

Датум објаве 21.03.2023. године

Датум истека рока 05.04.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-20/2023 од 20.01.2023. године, подносиоцу захтева:  „Guard Rovčanin Security“ д.о.о. Београд, ул. Анице СавићРебац бр. 53

Док.бр. 4-00-20/2023

Датум објаве 21.03.2023. године

Датум истека рока 05.04.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-860/2022 од 23.12.2022. године, подносиоцу захтева:  Иван Митровић из Тополе, ул. Вожда Карађорђа бб

Док.бр. 4-00-860/2022

Датум објаве 21.03.2023. године

Датум истека рока 05.04.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-18/2023 од 14.02.2023. године, подносиоцу захтева:  „Digitalhousepower“ д.о.о. Београд, ул. Дечанска бр. 23

Док.бр. 4-00-18/2023

Датум објаве 22.02.2023. године

Датум истека рока 09.03.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-87/2023 од 03.02.2023. године, подносиоцу захтева:  Марко Ракоњац, Младеновац, ул. Бране Петровића бр. 42

Док.бр. 4-00-87/2023

Датум објаве 14.02.2023. године

Датум истека рока 27.02.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-94/2023 од 14.02.2023. године, подносиоцу захтева:  Андријана Бошковић, Ниш

Док.бр. 4-00-94/2023

Датум објаве 13.02.2023. године

Датум истека рока 27.02.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-36/2023 од 24.01.2023. године, подносиоцу захтева „Adatel“ д.о.о. Београд, Ул. Кикиндска 86Е.

Док.бр. 4-00-36/2023

Датум објаве 13.02.2023. године

Датум истека рока 27.02.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-17/2023 од 20.01.2023. године, подносиоцу захтева „Adatel“ д.о.о. Београд, Ул. Кикиндска 86Е

Док.бр. 4-00-17/2023

Датум објаве 31.01.2023. године

Датум истека рока 14.02.2023. године

Јавно достављање позива за допуну документације бр.4-00-18/2023 од 23.01.2023. године,  подносиоцу захтева „Digitalhouspower“ д.о.о. Београд, ул. Дечанка бр.23

Док.бр. 1. 4-00-18/2023 и Док бр. 2. 4-00-18/2023

Датум објаве 26.01.2023. године

Датум истека рока 09.02.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-64/2023 од 26.01.2023. године, подносиоцу захтева Андријани Бошковић, Ниш

Док.бр. 4-00-64/2023

Датум објаве 19.01.2023. године

Датум истека рока 02.02.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-700/2022 од 17.11.2022. године,  пуномоћнику подносиоца захтева „ELS“ д.о.о, Београд: адвокат Саша Варинац, Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-700/2022

Датум објаве 21.12.2022. године

Датум истека рока 04.01.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-481/2022 од 14.09.2022. године,  подносиоцу захтева „Kjoto ekoinženjering“ д.о.о, Осечина, Царина бб

Док.бр. 4-00-481/2022

Датум објаве 19.12.2022. године

Датум истека рока 02.01.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-803/2022 од 06.12.2022. године,  подносиоцу захтева „Braum Electrics“ д.о.о, Београд, ул. Мишка Јовановића бр. 9/1

Док.бр. 4-00-803/2022

Датум објаве 04.11.2022. године

Датум истека рока 17.11.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-556/2022 од 16.09.2022. године,  изабраном понуђачу „O.L.D. Guard Security“ д.о.о, Београд-Земун, ул. Тодора Дукина бр. 51/2

Док.бр. 4-00-556/2022

Датум објаве 03.11.2022. године

Датум истека рока 16.11.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-676/2022 од 07.10.2022. године,  подносиоцу захтева „Install system“ д.о.о, Београд, ул. Маријане Грегоран бр. 1

Док.бр. 4-00-676/2022

Датум објаве 03.11.2022. године

Датум истека рока 16.11.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-635/2022 од 19.10.2022. године,  подносиоцу захтева Ракоњац Марку

Док.бр. 4-00-635/2022

Датум објаве 20.10.2022. године

Датум истека рока 03.11.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-522/2022 од 07.09.2022. године,  подносиоцу захтева „Labsmedic“ д.о.о, Београд, ул. Краљице Наталије бр. 70

Док.бр. 4-00-522/2022

Датум објаве 14.10.2022. године

Датум истека рока 28.10.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-325/2022 од 13.07.2022. године,  подносиоцу захтева „Polyduct“ д.о.о, Нови Сад, ул. Булевар Слободана Јовановића бр. 4

Док.бр. 4-00-325/2022

Датум објаве 13.10.2022. године

Датум истека рока 27.10.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-568/2022 од 06.09.2022. године,  подносиоцу захтева преко пуномоћника за примање писмена: Наташа Безмаревић, Београд, ул. Обилићев венац бр. 18-20, спрат 4, стан 7

Док.бр. 4-00-568/2022

Датум објаве 10.10.2022. године

Датум истека рока 25.10.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-445/2022 од 18.08.2022. године,  подносиоцу захтева Удружење грађана „Срцем за наш град“ Параћин, ул. Устаничка бр. 13

Док.бр. 4-00-445/2022

Датум објаве 05.10.2022. године

Датум истека рока 18.10.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-445/2022 од 18.08.2022. године,  изабраном понуђачу „Женска иницијатива“ д.о.о. Трстеник, ул. Обилићева бр. 13

Док.бр. 4-00-445/2022

Датум објаве 28.09.2022. године

Датум истека рока 13.10.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-350/2022 од 27.07.2022. године,  изабраном понуђачу Јован Кривошић ПР Услуге одржавања моторних возила „Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац, ул. Светосавска бр. 1.

Док.бр. 4-00-350/2022

Датум објаве 23.09.2022. године

Датум истека рока 07.10.2022. године

Јавно достављање одлуке бр.4-00-635/2022 од 21.09.2022. године,  подносиоцу захтева Ракоњац Марку

Док.бр. 4-00-635/2022

Датум објаве 12.09.2022. године

Датум истека рока 27.09.2022. године

Јавно достављање одлуке бр.4-00-569/2022 од 06.09.2022. године,  подносиоцу захтева Андријани Бошковић, Ниш

Док.бр. 4-00-569/2022

Датум објаве 08.09.2022. године

Датум истека рока 22.09.2022. године

Јавно достављање одлуке бр.4-00-459/2022 од 22.07.2022. године,  подносиоцу захтева „Pex Procurement Experts“ д.о.о, Београд, ул. Булевар деспота Стефана бр. 79

Док.бр. 4-00-459/2022

Датум објаве 25.07.2022. године

Датум истека рока 07.08.2022. године

Јавно достављање позива за допуну документације бр.4-00-132/2022 од 13.05.2022. године,  подносиоцу захтева „Astra security & detectives“ д.о.о, Београд, Земун, ул. Булевар Николе Тесле бр. 3/117

Док.бр. 4-00-132/2022

Датум објаве 25.07.2022. године

Датум истека рока 07.08.2022. године

Јавно достављање одлуке бр.4-00-308/2022 од 13.06.2022. године,  подносиоцу захтева Славољуб Живковић ПР грађевински радови „КАРИН ГРАДЊА“ Нови Сад, ул. Стевана Чаленића бр. 2

Док.бр. 4-00-308/2022

Датум објаве 14.07.2022. године

Датум истека рока 28.07.2022. године

Јавно достављање одлуке бр.4-00-262/2022 од 18.05.2022. године,  подносиоцу захтева „G-Sell“ д.о.о, Бачка Топола, ул. Источна бр. 1

Док.бр. 4-00-262/2022

Датум објаве 23.06.2022. године

Датум истека рока 08.07.2022. године

Јавно достављање одлуке бр.4-00-290/2022 од 27.05.2022. године,  подносиоцу захтева „Sinergus profit“ д.о.о, Београд, ул. Царице Милице бр. 11

Док.бр. 4-00-290/2022

Датум објаве 23.06.2022. године

Датум истека рока 08.07.2022. године

Јавно достављање одлуке бр.4-00-273/2022 од 23.06.2022. године,  подносиоцу захтева „Sinergus profit“ д.о.о, Београд, ул. Царице Милице бр. 11

Док.бр. 4-00-273/2022

Датум објаве 21.06.2022. године

Датум истека рока 05.07.2022. године

Јавно достављање одлуке бр.4-00-849/2021 од 21.01.2022. године,  подносиоцу захтева „Лепеница-Транс“ д.о.о, Крагујевац, ул. Горњомилановачка бр. 85/1

Док.бр. 4-00-849/2021

Датум објаве 20.05.2022. године

Датум истека рока 04.06.2022. године

Јавно достављање одлуке бр.4-00-96/2022 од 17.03.2022. године,  подносиоцу захтева „Cargo Montaža“ д.о.о, Београд, ул. Поенкареова бр 18

Док.бр. 4-00-96/2022

Датум објаве 28.04.2022. године

Датум истека рока 13.05.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-145/2022 од 24.03.2022. године,  подносиоцу захтева „Sinergus profit“ д.о.о, Београд, ул. Царице Милице бр 11

Док.бр. 4-00-145/2022

Датум објаве 28.04.2022. године

Датум истека рока 13.05.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-180/2022 од 31.03.2022. године,  подносиоцу захтева „Sinergus profit“ д.о.о, Београд, ул. Царице Милице бр 11

Док.бр. 4-00-180/2022

Датум објаве 04.04.2022. године

Датум истека рока 19.04.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-927/2021 од 31.01.2022. године,  подносиоцу захтева „Sinergus profit“ д.о.о, Београд, ул. Царице Милице бр 11

Док.бр. 4-00-927/2021

Датум објаве 07.03.2022. године

Датум истека рока 22.03.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1319/2017 од 24.12.2021. године,  овлашћеном члану групе изабраног понуђача „Аеросол“ д.о.о, Београд, ул. Тоше Јовановић бр 11

Док.бр. 4-00-1319/2017

Датум објаве 25.01.2022. године

Датум истека рока 09.02.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-708/2021 од 26.11.2021. године,  изабраном понуђачу „Dartex“ д.о.о., Београд – Овча, ул. Лоле Рибара бр. 11

Док.бр. 4-00-708/2021

Датум објаве 11.01.2022. године

Датум истека рока 26.01.2022. године

Јавно достављање Позива за достављање допуне документације у поступку јавне набавке у предмету бр. 4-00-882/2021 od 23.12.2021. године,  подносиоцу захтева „Базалт“ доо Београд, ул. Љубинке Бобић 17/5 .

Док.бр. 4-00-882/2021 – Базалт доо4-00-882/2021 – ЈП ”Пошта Србије”

Датум објаве 06.01.2022. године

Датум истека рока 21.01.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-746/2021 од 05.11.2021. године,  подносиоцу захтева „Promobox Trade“ d.о.о. Нови Сад, ул. Милеве Симић 25.

Док.бр. 4-00-746/2021

Датум објаве 31.12.2021. године

Датум истека рока 15.01.2022. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-770/2021 од 12.11.2021. године,  подносиоцу захтева „Termovent-termometal“ d.о.о. Београд, ул. Мије Ковачевића бр. 4

Док.бр. 4-00-770/2021

Датум објаве 14.12.2021. године

Датум истека рока 29.12.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-678/2021 од 15.10.2021. године,  пуномоћнику за пријем писмена подносиоца захтева „Optima“ d.о.о. из Мостара: Дарко Маринковић, Београд, ул. Азањска бр. 44а

Док.бр. 4-00-678/2021

Датум објаве 10.12.2021. године

Датум истека рока 25.12.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-699/2021 од 26.10.2021. године,  подносиоцу захтева „Des2020“ д.о.о. Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 47

Док.бр. 4-00-699/2021

Датум објаве 07.12.2021. године

Датум истека рока 22.12.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-619/2021 од 06.10.2021. године,  подносиоцу захтева „G-Sell“ д.о.о. Зрењанин, ул. Жабаљска бр. 39

Док.бр. 4-00-619/2021

Датум објаве 02.12.2021. године

Датум истека рока 17.12.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-618/2021 од 23.09.2021. године,  подносиоцу захтева „Laverunt Union“ д.о.о. Београд, ул. Војводе Миленка бр. 30

Док.бр. 4-00-618/2021

Датум објаве 23.11.2021. године

Датум истека рока 08.12.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-549/2021 од 02.09.2021. године,  подносиоцу захтева „AMG Pharm“ д.о.о. Београд, ул. Раблеова бр. 20

Док.бр. 4-00-549/2021

Датум објаве 18.11.2021. године

Датум истека рока 03.12.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-620/2021 од 07.10.2021. године,  подносиоцу захтева „Зоран Станисављевић ПР, Пројектни биро Замградња“, Сопот, ул. Лазе Имановића бр. 4

Док.бр. 4-00-620/2021

Датум објаве 08.11.2021. године

Датум истека рока 23.11.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-635/2021 од 10.09.2021. године,  подносиоцу захтева „G-Sell“ д.о.о. Зрењанин, ул. Жабаљска бр. 39

Док.бр. 4-00-635/2021

Датум објаве 26.10.2021. године

Датум истека рока 10.11.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-667/2021 од 29.09.2021. године,  подносиоцу захтева „AMG PHARM“ д.о.о. Београд, ул. Рабелова бр. 20 и пуномоћнику подносиоца захтева адв. Петар М. Црњански из Београда, ул. 29. новембра 68а

Док.бр. 4-00-667/2021

Датум објаве 13.10.2021. године

Датум истека рока 28.10.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-575/2021 од 20.08.2021. године,  подносиоцу захтева „Elios Group“ д.о.о. Суботица, ул. Браће Милашин бр. 107 и Студентска и омладинска задруга ”Младост Србије” Сомбор, ул. Стапарски пут 48

Док.бр. 4-00-575/2021

Датум објаве 27.09.2021. године

Датум истека рока 12.10.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-519/2021 од 05.08.2021. године,  подносиоцу захтева „Astra Security & Detectives“ д.о.о. Земун, ул. Булевар Николе Тесле бр. 3/117

Док.бр. 4-00-519/2021

Датум објаве 13.09.2021. године

Датум истека рока 28.09.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-335/2021 од 02.06.2021. године,  подносиоцу захтева „Фивас“ д.о.о. Београд, ул. Станоја Главаша бр. 31

Док.бр. 4-00-335/2021

Датум објаве 08.09.2021. године

Датум истека рока 23.09.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-524/2021 од 09.08.2021. године,  подносиоцу захтева „Јовста“ д.о.о. Београд, Баљевац бр. 106А, Обреновац

Док.бр. 4-00-524/2021

Датум објаве 31.08.2021. године

Датум истека рока 15.09.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1607/2017 од 15.06.2021. године,  пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Цвјетак Вјекославу из Београда, Марка Челебоновића 47/8

Док.бр. 4-00-1607/2017

Датум објаве 11.08.2021. године

Датум истека рока 26.08.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-325/2021 од 16.06.2021. године,  пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Јелици Драговић из Крагујевца, Стојана Протића 22/21

Док.бр. 4-00-325/2021

Датум објаве 11.08.2021. године

Датум истека рока 26.08.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-410/2021 од 01.07.2021. године,  пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Катарини Мијић из Београда, Кнеза Милоша бр 58

Док.бр. 4-00-410/2021

Датум објаве 11.08.2021. године

Датум истека рока 26.08.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-263/2021 од 07.05.2021. године,  подносиоцу захтева ”АМЦЦ Центар” доо Београд, Зрењанински пут 128Е

Док.бр. 4-00-263/2021

Датум објаве 16.07.2021. године

Датум истека рока 31.07.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-320/2021 од 28.05.2021. године, пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Драгану Симићу из Беле Цркве, ул. Војвођанских бригада бб

Док.бр. 4-00-320/2021

Датум објаве 30.06.2021. године

Датум истека рока 15.07.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-181/2021 од 19.05.2021. године, изабраном понуђачу „Pyrkonit“ д.о.о. Смедерево, ул. 16. октобар бр. 20

Док.бр. 4-00-181/2021

Датум објаве 17.06.2021. године

Датум истека рока 02.07.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-140/2021 од 16.04.2021. године, пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Гордани С. Веселиновић, ул. Доситејева бр. 2/8, Београд – Земун

Док.бр. 4-00-140/2021

Датум објаве 04.06.2021. године

Датум истека рока 19.06.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-194/2021 од 09.04.2021. године, подносиоцу захтева „Bitka za Košutnjak“  Београд, ул. Милорада Драшковића бр. 28

Док.бр. 4-00-194/2021

Датум објаве 21.05.2021. године

Датум истека рока 05.06.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-11/2021 од 29.01.2021. године, подносиоцу захтева „Well Pharm“ д.о.о. Београд, ул. Дурмиторска бр. 2

Док.бр. 4-00-11/2021

Датум објаве 19.04.2021. године

Датум истека рока 05.05.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-17/2021 од 28.01.2021. године, подносиоцу захтева „Aba Group“ д.о.о. Београд, ул. Бежанијских илегалаца бр. 3

Док.бр. 4-00-17/2021

Датум објаве 05.02.2021. године

Датум истека рока 20.02.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-951/2020 од 19.11.2020. године, подносиоцу захтева Љубица Мирковић-Бирамах, предузетник, „Феникс инжењеринг плус“ Београд, Канарево Брдо бр. 40

Док.бр. 4-00-951/2020

Датум објаве 02.02.2021. године

Датум истека рока 17.02.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1105/2020 од 28.12.2020. године, подносиоцу захтева „Лакомица“ д.о.о. Прокупље, Шишмановац 18425

Док.бр. 4-00-1105/2020

Датум објаве 29.01.2021. године

Датум истека рока 13.02.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-663/2020 од 02.10.2020. године, изабраном понуђачу „Fenix construction“ д.о.о. Прешево, ул. 15. новембра бб

Док.бр. 4-00-663/2020

Датум објаве 04.09.2020. године

Датум истека рока 19.09.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-472/2017 од 29.05.2020. године, подносиоцу захтева „Teamnet Business Solutions“ д.о.о. Београд , ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6/XVI

Док.бр. 4-00-472/2017

Датум објаве 30.06.2020. године

Датум истека рока 15.07.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-340/2020 од 20.05.2020. године, подносиоцу захтева „ЕС Енерго Сервис Београд“ д.о.о. Београд , ул. Кружни пут бр. 9в

Док.бр. 4-00-340/2020

Датум објаве 26.06.2020. године

Датум истека рока 11.07.2020. године

Јавно достављање одговора на допис бр. 031-01-2/2020-03 од 22.04.2020. године, са прилогом, Зорану Живковићу из Смедерева, ул. Старца Вујадина бр. 93

Док.бр. 031-01-2/2020-03

Датум објаве 26.06.2020. године

Датум истека рока 11.07.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-185/2020 од 28.04.2020. године, подносиоцу захтева „MG Net Engineering“ д.о.о. Панчево, ул. Доситеја Обрадовића бр. 5

Док.бр. 4-00-185/2020

Датум објаве 25.06.2020. године

Датум истека рока 10.07.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1496/2017 од 05.03.2020. године, изабраном понуђачу „Profico“ д.о.о. Београд, ул. Вишњичка бр. 91

Док.бр. 4-00-1496/2017

Датум објаве 15.06.2020. године

Датум истека рока 30.06.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-295/2020 од 05.05.2020. године, изабраном понуђачу „Дил инжењеринг консалтинг“ д.о.о. Београд, ул. Мирочка бр. 1

Док.бр. 4-00-295/2020

Датум објаве 05.06.2020. године

Датум истека рока 20.06.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-154/2020 од 12.03.2020. године, подносиоцу захтева „BBM Training & Consulting“ Бранка Буквић Мијатовић предузетник из Вранића, ул. Тихомира Степановића бр. 32

Док.бр. 4-00-154/2020

Датум објаве 20.02.2020. године

Датум истека рока 06.03.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-823/2019 од 10.12.2019. године, подносиоцу захтева Маја Николић Пр Инжењерске делатности и техничко саветовање „Kонструкције нс 2016“, Нови Сад, ул. Јанка Чмелика бр. 264

Док.бр. 4-00-823/2019

Датум објаве 07.02.2020. године

Датум истека рока 22.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-393/2019 од 18.06.2019. године, подносиоцу захтева „Matović tours“ д.о.о. Чачак, ул. Браће Станића бр. 65

Док.бр. 4-00-393/2019

Датум објаве 04.02.2020. године

Датум истека рока 19.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-574/2019 од 27.12.2019. године, наручиоцу Спортско рекреативни пословни центар „Милан Гале Мушкатировић“ Београд, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 63

Док.бр. 4-00-574/2019

Датум објаве 04.02.2020. године

Датум истека рока 19.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-823/2019 од 17.10.2019. године, подносиоцу захтева Маја Николић Пр Инжењерске делатности и техничко саветовање „Kонструкције НС 2016“, Нови Сад, ул. Јанка Чмелика бр. 26А

Док.бр. 4-00-823/2019

Датум објаве 30.01.2020. године

Датум истека рока 14.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-687/2019 од 21.08.2019. године, подносиоцу захтева „Хана и Сара“ ПР Јасмина Бакић, Сопот, Поповић, ул. Десе Марковића бр. 37

Док.бр. 4-00-687/2019

Датум објаве 29.01.2020. године

Датум истека рока 13.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1061/2019 од 03.12.2019. године, изабраном понуђачу „Старс ЛТД“ д.о.о. Београд, ул. Булевар војводе Мишића бр. 17

Док.бр. 4-00-1061/2019

Датум објаве 28.01.2020. године

Датум истека рока 12.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-556/2019 од 27.08.2019. године, подносиоцу захтева Маја Николић Пр Инжењерске делатности и техничко саветовање конструкције НС 2016 Нови Сад, ул. Јанка Чмелика бр. 26А

Док.бр. 4-00-556/2019

Датум објаве 28.01.2020. године

Датум истека рока 12.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-796/2019 од 21.10.2019. године, изабраном понуђачу „ЦПМ“ д.о.о. Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 11Д

Док.бр. 4-00-796/2019

Датум објаве 11.12.2019. године

Датум истека рока 26.12.2019. године

Јавно достављање дописа бр. 4-00-574/2019 од 26.09.2019. године, наручиоцу Спортски центар „Милан Гале Мушкатировић“, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 63

Док.бр. 4-00-574/2019

Датум објаве 22.11.2019. године

Датум истека рока 07.12.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-266/2015 од 09.10.2019. године, наручиоцу ЈП „Завод за изградњу“ Кула, ул. Лењинова бр. 8

Док.бр. 4-00-266/2015

Датум објаве 04.11.2019. године

Датум истека рока 19.11.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-885/2019 од 03.10.2019. године, пуномоћнику подносиоца захтева, адвокату Александри Литричин из Београда, ул. Мачванска бр. 20

Док.бр. 4-00-885/2019

Датум објаве 23.10.2019. године

Датум истека рока 07.11.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-635/2019 од 01.08.2019. године, изабраном понуђачу, „Bobić Cop NS“ д.о.о. Петроварадин, ул. Тешана Подруговића бр. 32

Док.бр. 4-00-635/2019

Датум објаве 24.06.2019. године

Датум истека рока 09.07.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-110/2019 од 12.03.2019. године, изабраном понуђачу, као овлашћеном члану заједничке понуде, Милени Симић ПР Биро за инжењерске делатности, техничко саветовање и пројектовање „Konsalting projekt“ Нови Сад , ул. Булевар цара Лазара бр. 110/В1

Док.бр. 4-00-110/2019

Датум објаве 22.05.2019. године

Датум истека рока 06.06.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-165/2019 од 14.03.2019. године, изабраном понуђачу „Omvati“ Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 115

Док.бр. 4-00-165/2019

Датум објаве 13.05.2019. године

Датум истека рока 28.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1390/2018 од 01.03.2019. године, изабраном понуђачу „Фмит Плус“ д.о.о. Београд, ул. Браће Јерковића бр. 123а

Док.бр. 4-00-1390/2018

Датум објаве 10.05.2019. године

Датум истека рока 25.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-218/2019 од 25.03.2019. године, Тијани Секулић, адвокатском приправнику адвоката Милана Д. Терзића из Београда, ул. Димитрија Туцовића бр. 134, као пуномоћнику подносиоца захтева „Ћурдић“ д.о.о. Београд, ул. Унска бр. 1

Док.бр. 4-00-218/2019

Датум објаве 19.04.2019. године

Датум истека рока 04.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1329/2018 од 13.03.2019. године, подносиоцу захтева ПР Услуге у грађевинарству и превоз путника и робе „Милен транс“ Ћуприја, ул. Николе Тесле бр. 9а

Док.бр. 4-00-1329/2018

Датум објаве 19.04.2019. године

Датум истека рока 04.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1329/2018 од 11.12.2019. године, подносиоцу захтева ПР Услуге у грађевинарству и превоз путника и робе „Милен транс“ Ћуприја, ул. Николе Тесле бр. 9а

Док.бр. 4-00-1329/2018

Датум објаве 03.04.2019. године

Датум истека рока 18.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1350/2018 од 11.01.2019. године, изабраном понуђачу „Удружење Атлас“ Београд, ул. Љешка бр. 4

Док.бр. 4-00-1350/2018

Датум објаве 27.03.2019. године

Датум истека рока 11.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-98/2019 од 01.03.2019. године, изабраном понуђачу „Метал пројект студио“ Пландиште, ул. Пашњачка бр. 26

Док.бр. 4-00-98/2019

Датум објаве 22.03.2019. године

Датум истека рока 07.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1159/2018 од 25.12.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „Манес“ д.о.о. Топола, ул. Београдски пут бб

Док.бр. 4-00-1159/2018

Датум објаве 21.03.2019. године

Датум истека рока 06.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-48/2019 од 12.02.2019. године, подносиоцу захтева за заштиту права „BFS Servis“ d.o.o. Београд, ул. Хумска бр. 3ц

Док.бр. 4-00-48/2019

Датум објаве 20.03.2019. године

Датум истека рока 05.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1314/2018 од 26.12.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „Digital Store“ d.o.o. Београд, ул. Сланачки пут бр. 26

Док.бр. 4-00-1314/2018

Датум објаве 20.03.2019. године

Датум истека рока 05.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1257/2018 од 06.12.2018. године, изабраном понуђачу „Метал пројект студио“ Пландиште, ул. Пашњачка бр. 26

Док.бр. 4-00-1257/2018

Датум објаве 04.03.2019. године

Датум истека рока 20.03.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1203/2018 од 04.12.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „BFS SERVIS“ d.o.o. Београд, ул. Хумска бр. 3ц

Док.бр. 4-00-1203/2018

Датум објаве 26.02.2019. године

Датум истека рока 14.03.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1274/2018 од 16.01.2019. године, подносиоцу захтева за заштиту права „Vision smart plus“ d.o.o. Београд, ул. Стевана Дукића бр. 15

Док.бр. 4-00-1274/2018

Датум објаве 06.02.2019. године

Датум истека рока 21.02.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1175/2018 од 23.11.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „BFS Servis“ d.o.o. Београд, ул. Хумска бр. 3ц

Док.бр. 4-00-1175/2018

Датум објаве 23.01.2019. године

Датум истека рока 07.02.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1313/2018 од 28.11.2018. године, пуномоћнику подносиоца захтева Гордани Веселиновић, адвокату из Београда, ул. Доситејева бр. 2/8

Док.бр. 4-00-1313/2018

Датум објаве 27.11.2018. године

Датум истека рока 13.12.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-2082/2013 од 10.10.2018. године, изабраном понуђачу Ауто сервис „Баја“, Љубиша Миљковић пр, Бојник – Придворица

Док.бр. 4-00-2082/2013

Датум објаве 13.08.2018. године

Датум истека рока 28.08.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-128/2018 од 26.04.2018. године, подносиоцу захтева Радња за монтажу индустријских машина „Proces inženjering“ Београд

Док.бр. 4-00-128/2018

Датум објаве 07.06.2018. године

Датум истека рока 25.06.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-717/2014 од 13.02.2018. године, подносиоцу захтева „Агенција Нада“ д.о.о. Вршац

Док.бр. 4-00-717/2014