Извештаји о раду Републичке комисије

//Извештаји о раду Републичке комисије
Извештаји о раду Републичке комисије2024-01-19T13:05:37+00:00

Примена Закона о јавним набавкама
(“Сл. гласник РС“ бр.91/2019)

Примена Закона о јавним набавкама
(“Сл. гласник РС“ бр.124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015)

Примена Закона о јавним набавкама
(“Сл. гласник РС“ бр. 116/2008)