Надлежност

//Надлежност
Надлежност2024-01-30T13:32:06+00:00

Обим надлежности овог органа утврђен је одредбом члана 187. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019, 92/2023), којим је прописано да Републичка комисија:

 1. одлучује о захтеву за заштиту права;
 2. одлучује о жалби против решења наручиоца;
 3. одлучује о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не задржава даље поступање у поступку јавне набавке;
 4. одлучује о предлогу подносиоца захтева за заштиту права да се забрани наставак поступка јавне набавке, закључење или извршење уговора о јавној набавци;
 5. одлучује о трошковима поступка заштите права и трошковима припреме понуде;
 6. прати и контролише спровођење одлука које доноси;
 7. изриче новчане казне у складу са Законом о јавним набавкама;
 8. поништава уговор у складу са Законом о јавним набавкама;
 9. подноси захтев за покретање прекршајног поступка када поступајући у оквиру својих надлежности утврди да је учињена повреда овог закона  која може да буде основ прекршајне одговорности;
 10. сарађује са домаћим и страним институцијама и стручњацима у области јавних набавки, у циљу унапређења система јавних набавки, а нарочито заштите права и других поступака из надлежности Републичке комисије;
 11. обавља и друге послове у складу са законом.