Пројекти

/Пројекти
Пројекти2020-02-26T09:37:15+00:00

 Реализовани пројекти

  • Убрзавање механизaма одговорности у јавним финансијама / Accelerating Accountability Mechanisms in Public Finances“ (јул 2016 – јул 2018.). Овај пројекат спроводио се у организацији Програма Уједињених нација за развој (УНДП). Поред Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, партнери на програму су били: Државна ревизорска институција, Министарство финансија, Управа за јавне набавке, Правосудна академија и Стална конференција градова и општина Србије (СКГО).
  • „Унапређење система заштите права у поступцима јавних набавки у Србији“. Овај пројекат, техничке помоћи Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, спроводила је Европска банка за обнову и развој (ЕБРД). Пројекат је финансирала Влада Велике Британије и састојао се од две компоненте од којих је, вредност компоненте намењене Републичкој комисији износила 130,000 евра. Пројекат је имао за циљ унапређење праксе заштите права у поступцима јавних набавки на нивоу региона Западног Балкана, као и подршку понуђачима у Републици Србији и другим земљама региона. (трајање: април 2017- април 2018.).
  • „Јачање заштите права у поступцима јавних набавки у Републици Србији“ (отпочео 22. јануара 2016. године, а окончан 23. септембра 2016. године. Партнерска институција на овом пројекту била је Државнa ревизијскa комисијa Републике Словеније). Основни циљ овог ИПА 2012 Twinning light пројекта био је допринос побољшању система заштите права у поступцима јавних набавки у Републици Србији, јачање административних капацитета Републичке комисије и унапређење и хармонизација законодавства са правним тековинама Европске уније и најбољом праксом из предметне области;
  • Унапређење механизама одговорности у јавним финансијама / Advancing Accountability Mechanisms in Public Finances (1.1.2014. – 31.12.2015.) спроводио се у организацији Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и финансијску подршку Владе Шведске. Поред Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки), партнери на програму били су: Државна ревизорска институција, Министарство финансија – Одељење за интерну контролу и интерну ревизију, Управа за јавне набавке, Правосудна академија и Стална конференција градова и општина Србије – Савез градова и општина Србије (СКГО).