Предлози2017-11-14T11:34:04+00:00

  На начин и под условима прописаним релевантним одредбама Закона о јавним набавкама, Републичкој комисији се могу поднети на одлучивање и:

  • Предлог наручиоца да поднети захтев за заштиту права не спречава доношење одлуке, односно закључење уговора или оквирног споразума и предлог наручиоца да захтев за заштиту права који је поднет после закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. Закона о јавним набавкама не спречава његово извршење;
  • Предлог наручиоца да се одобри закључење уговора о јавној набавци из члана 30. став 3. Закона о јавним набавкама;
  • Предлог подносиоца захтева за заштиту права да се забрани закључење или извршење уговора о јавној набавци;
  • Захтев подносиоца захтева за заштиту права или заинтересованог лица за поништење уговора о јавној набавци.