Јавно достављање

/Јавно достављање
Јавно достављање2023-11-30T09:14:00+00:00

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл. гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Датум објаве 30.11.2023. године

Датум истека рока 15.12.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-824/2023 од 18.10.2023. године, подносиоцу захтева преко пуномоћника за пријем писмена: Кристина Риђошић, ул. Школска бр. 19а, Стари Бановци

Док.бр. 4-00-824/2023

Датум објаве 17.11.2023. године

Датум истека рока 02.12.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-887/2023 од 08.11.2023. године, подносиоцу захтева

Док.бр. 4-00-887/2023

Датум објаве 13.11.2023. године

Датум истека рока 28.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-385/2023 од 07.07.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Миодраг Војиновић, Нови Сад, ул. Јеврејска бр. 2

Док.бр. 4-00-385/2023

Датум објаве 13.11.2023. године

Датум истека рока 28.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-551/2023 од 28.07.2023. године, подносиоцу захтева: „ЕГД“ д.о.о. Београд, ул. Студентски трг бр. 10

Док.бр. 4-00-551/2023

Датум објаве 06.11.2023. године

Датум истека рока 21.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-887/2023 од 03.11.2023. године, подносиоцу захтева

Док.бр. 4-00-887/2023

Датум објаве 03.11.2023. године

Датум истека рока 18.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-739/2023 од 03.10.2023. године, изабраном понуђачу: „Sagittarius“ д.о.о. Суботица, ул. Рудић улица бр. 2

Док.бр. 4-00-739/2023

Датум објаве 03.11.2023. године

Датум истека рока 18.11.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-744/2023 од 02.10.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац,  Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-744/2023

Датум објаве 03.11.2023. године

Датум истека рока 18.11.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-744/2023 од 02.10.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац,  Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-744/2023

Датум објаве 30.10.2023. године

Датум истека рока 14.11.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-725/2023 од 20.09.2023. године, подносиоцу захтева: „Kingwood“ д.о.о. Врање, ул. Вуле Антића бр. 26

Док.бр. 4-00-725/2023

Архива