Новчана кажњавања

//Новчана кажњавања
Новчана кажњавања2024-02-09T11:30:37+00:00
Врста одлуке Број одлуке Датум одлуке Наручилац Документ
Решење 401-00-47/2014 29.12.2016. Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње Преузми
Решење 401-00-54/2014 29.12.2016. ОШ Рифат Бурџевић Тршо Сјеница Преузми
Решење 401-00-69/2014 29.12.2016. ЈКП Тржница Ниш Преузми
Решење 401-00-26/2015 29.12.2016. Математички факултет Београд Преузми
Решење 401-00-25/2015 29.12.2016. Специјална болница Свети Сава Београд Преузми
Решење 401-00-30/2015 29.12.2016. Општина Опово Преузми
Решење 401-00-44/2015 29.12.2016. Дом Здравља Др Сава Станојевић Трстеник Преузми
Решење 401-00-68/2014 27.11.2017. Дом за лица ометена у развоју Тутин Преузми
Решење 401-00-6/2015 27.11.2017.  ЈП дирекција за изградњу града Новог Пазара Преузми
Решење 401-00-20/2015 27.11.2017.  ЈКП Београдски водовод и канализација Београд Преузми
Решење 401-00-65/2016 27.11.2017.  Градска општина Медиана Ниш Преузми
Решење 401-00-7/2017 27.11.2017.  Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ,,Југоисток“ д.о.о. Ниш, Огранак „Електротимок“ Зајечар Преузми
Решење 401-00-16/2017 27.11.2017. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ,,Југоисток“ д.о.о. Ниш, Огранак „Електротимок“ Зајечар Преузми
Решење 401-00-64/2018 06.12.2018. Општа болница „др. Лаза К. Лазаревић“ Шабац Преузми
Решење 401-00-75/2018 11.12.2018. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Преузми
Решење 401-00-86/2018 24.12.2018. Општина Прешево Преузми
Решење 4-00-149/2019 15.05.2019. Завод за спорт и медицину спорта Београд Преузми
Решење 401-00-36/2019 05.02.2020. Србија карго а.д. Београд Преузми
Решење 401-00-37/2019 05.02.2020. Општинска управа Врбас Преузми
Решење 401-00-38/2019 05.02.2020. Општина Прешево Преузми
Решење 401-00-127/2017 03.03.2020. Град Зајечар Преузми
Решење 401-00-43/2019 05.03.2020. Здравствени центар Зајечар Преузми
Решење 401-00-41/2019 25.06.2020. ЈП Електропривреда Србије Београд Преузми
Решење 401-00-31/2020 21.09.2020. ЈП Путеви Србије Београд Преузми
Решење 4-00-287/2020 26.03.2021. Општина Мајданпек Преузми
Решење 4-00-175/2021 27.05.2021. Општина Прешево Преузми
Решење 4-00-193/2021 25.06.2021. Општина Прешево Преузми
Решење 4-00-586/2021 01.10.2021. Основна школа „Мићо Матовић“ Катићи, Ивањица Преузми
Решење 4-00-465/2022 23.09.2022. Инфраструктура железнице Србије Београд Преузми
Решење 4-00-599/2021 13.07.2023. Специјална болница за цереброваскуларне болести Свети Сава Београд Преузми
Решење 4-00-393/2023 13.07.2023. Завод за трансфузију крви Војводине Нови Сад Преузми
Решење 4-00-51/2022 15.11.2023. ЈП за изградњу Обреноваца Обреновац Преузми