Aktuelnosti

/Aktuelnosti

Radna poseta Državnoj revizijskoj komisiji Republike Slovenije

U Ljubljani je 24. novembra 2022. godine održan radni sastanak predstavnika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki  sa predstavnicima Državne revizijske komisije Republike Slovenije, na čelu sa Samom Červekom, predsednikom Državne revizijske komisije. Sastanak kojem su, u ime Republičke komisije, prisustvovale predsednica Hana Hukić i zamenica predsednice Vesna Gojković Milin, imao je [...]

2022-12-01T11:57:25+00:001. 12. 2022.|Aktuelnosti|

Serija radionica u okviru saradnje sa NALED-om

U okviru  projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta”, koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), u periodu od 12. do 14. 04.2022. godine u prostorijama Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki održane su 3 radionice na kojima su [...]

2022-04-19T17:42:47+00:0019. 04. 2022.|Aktuelnosti|

Online radionica u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

Predstavnici Republičke komisije učestvovali su 26. januara 2021. godine u radu regionalne online radionice „Sistemi zaštite prava u javnim nabavkama-realnost i izazovi post-COVID“. Radionica je održana kao deo planiranih godišnjih aktivnosti  Inicijative SIGMA/OECD  i bila je namenjena unapređenju kapaciteta tela nadležnih za zaštitu prava zemalja korisnica IPA pred-pristupnog instrumenta EU (Srbija, BiH, Crna Gora, Turska, [...]

2021-02-03T10:44:28+00:0028. 01. 2021.|Aktuelnosti|

UPUTSTVO NARUČIOCIMA ZA POSTUPANJE

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI OBJAVILA JE UPUTSTVO NARUČIOCIMA ZA POSTUPANJE U SMISLU ČLANA 220. stav 1. tačka 2) i stav 5. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (''Sl. glasnik RS'' br. 91/2019, u daljem tekstu: ZJN) – OBAVEZE U VEZI SA DOSTAVOM DOKUMENTACIJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADI ODLUČIVANJA O ZAHTEVU ZA [...]

2020-11-18T17:00:50+00:0018. 11. 2020.|Aktuelnosti|

Obaveštenje

Počev od od 01. jula 2020. godine, u skladu sa članom 247. stav 1. primenjuje se Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019, u daljem tekstu: ZJN), kojim danom je u skladu sa članom 245. ZJN, prestao da važi  Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15). Imajući u vidu [...]

2020-07-31T13:45:26+00:0031. 07. 2020.|Aktuelnosti|

Obaveštenje o radu Republičke komisije za vreme vanrednog stanja

Obaveštenje o radu za period od 17.03.2020. godine zaključno sa 27.03.2020. godine Obaveštenje o radu za period od 28.03.2020. godine zaključno sa 10.04.2020. godine Obaveštenje o radu za period od 13.04.2020. godine zaključno sa 24.04.2020. godine Obaveštenje o radu za period od 27.04.2020. godine zaključno sa 08.05.2020. godine

2020-05-27T15:03:41+00:0027. 05. 2020.|Aktuelnosti|

OBAVEŠTENJE O RADU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA VREME VANREDNOG STANJA PROGLAŠENOG ZBOG EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

          Imajući u vidu da je na teritoriji Republike Srbije proglašeno vanredno stanje (Odluka o proglašenju vanrednog stanja objavljena je u ''Sl. glasniku RC'', br. 29/2020), obaveštavamo zainteresovana lica da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) uskladila svoj rad, a na osnovu Uredbe o organizovanju rada [...]

2020-03-26T14:37:37+00:0026. 03. 2020.|Aktuelnosti|

Novi broj „Biltena pravne prakse“ br. 10-11/2019

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kao deo svojih aktivnosti redovno obaveštava stručnu i širu javnost o stavovima iz odluka koje je ovaj organ doneo odlučujući u postupcima zaštite prava. Ove aktivnosti, pored objavljivanja odluka na internet prezentaciji Republičke komisije, kao i na Portalu javnih nabavki, u poslednjih šest godina obuhvataju i redovna [...]

2020-02-19T14:44:51+00:0019. 02. 2020.|Aktuelnosti|

Radna poseta institucijama Republike Slovenije u oblasti zaštite prava i politike javnih nabavki

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki su, u okviru projektne podrške OEBS-a, 5.12 i 6.12. 2019. godine, posetili Državnu revizijsku komisiji, nadležnu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u Republici Sloveniji i Ministarstvo za javnu upravu-Direktorat za javne nabavke, organ nadležan za politiku javnih nabavki u Republici Sloveniji. Na sastanku [...]

2019-12-12T13:11:04+00:0012. 12. 2019.|Aktuelnosti|

Radionica „Sistem pravne zaštite u Republici Sloveniji“ u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

U okviru kontinuirane saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) inicijativa SIGMA/OECD, je u prostorijama Republičke komisije 29. oktobra 2019. godine, održala radionicu „Sistem pravne zaštite u Republici Sloveniji“. Radionici su prisustvovali članovi Republičke komisije i zaposleni u Službi Republičke komisije. U ime inicijative SIGMA/OECD, [...]

2019-10-30T15:50:19+00:0030. 10. 2019.|Aktuelnosti|