Online радионицa у оквиру сарадње са иницијативом СИГМА

//Online радионицa у оквиру сарадње са иницијативом СИГМА

Представници Републичке комисије учествовали су 26. јануара 2021. године у раду регионалне online радионице „Системи заштите права у јавним набавкама-реалност и изазови post-COVID“. Радионица је одржана као део планираних годишњих активности  Иницијативе СИГМА/ОЕЦД  и била је намењена унапређењу капацитета тела надлежних за заштиту права земаља корисница ИПА пред-приступног инструмента ЕУ (Србија, БиХ, Црна Гора, Турска, Албанија, Северна Македонија), а по плану организатора садржај радионице био је прилагођен учесницима међу којима су били и чланови Републичке комисије и запослени у служби Републичке комисије.

У име иницијативе СИГМА/ОЕЦД уводним излагањем радионицу је отворио Piotr-Nils Gorecki, виши саветник за област јавних набавки.

У даљем току радионице Wojciech Hartung,  стручњак за јавне набавке из Пољске, говорио је o функционисању мера правне заштите у земљама ЕУ уз посебан осврт  на тренутно стање, статистику и изазове у будућности, стављајући акценат у свом излагању  на анализу података прибављених приликом израде извештаја који је припремило удружење којем припада излагач. Представљени подаци су у вези са питањима правне заштите у 28 земаља чланица ЕУ, а  односе се на јавне набавке које су по вредности уговора који су додељивани изнад вредносних прагова, прописаних директивом 2014/24/ЕУ.

Aleksandra Melesko, експерт из Летоније, запослена у правној служби  Eвропског ревизорског суда, са претходним искуством из  Суда правде ЕУ у Луксембургу, своје излагање посветила је судској  пракси Суда правде ЕУ, фокусирајући се на најновије, као и текуће предмете Суда из области јавних набавки и заштите права у области јавних набавки. Гђа Melesko је у својој презентацији анализирала више конкретних пресуда (C‑367/19 Tax-Fin-Lex d.o.o, C-395/18 Tim, C-285/18 Irgita, C‑796/18 (ISE) v. Stadt Köln, C-496/18 HUNGEOD).

У раду радионице учествовао је и Зоран Блажевић, експерт СИГМА излагањем о јавним набавкама у земљама Западног Балкана у контексту епидемије COVID-19.

Агенда

Презентација 1

Презентација 2

Презентација 3

 

2021-02-03T10:44:28+00:0028. 01. 2021.|Актуелности|