Одржан 14. састанак Мреже првостепених тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки Европске уније

//Одржан 14. састанак Мреже првостепених тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки Европске уније

Представнице Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (Републичка комисија) учествовале су 22.04.2024. године на 14. састанку Мреже првостепених тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки Европске уније (Мрежа), који је организовала Европска комисија – Генерални директорат за унутрашње тржиште, индустрију, предузетништво и мала и средња предузећа (DG GROW), а који је одржан у Загребу.

Мрежа првостепених тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки Европске уније – предвиђена Стратегијом јединственог тржишта ЕУ, успостављена је 2017. године као одговор на Извештај Европске комисије о делотворности директива о правној заштити у области јавних набавки, од 24. јануара 2017. године. Мрежа има за циљ подстицање сарадње и размене информација ради пружања подршке ефикасном функционисању националних тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки, укључујући прикупљање података и развијање индикатора који се односе на националне системе правне заштите.

Републичка комисија присуствује састанку Мреже, у својству посматрача.

Након уводног излагања председнице Државне комисије за контролу поступака јавне набаве Републике Хрватске Маје Кухар у преподневном делу састанка представљени су показатељи успеха који се односе на правну заштиту на основу података које су доставиле чланице Мреже. Такодје је представљен од стране DG GROW, Специјални извештај Ревизорског суда 28/2023: Јавне набавке у ЕУ – Главни закључци и изводи. Овај део састанка закључен је дискусијом и предлозима у вези са улогом и акцијама које би Мрежа могла да предузме у периоду 2024 – 2029, кроз размену мишљења на основу инпута чланова, а како би се што више допринело реализацији препорука из предметног извештаја.

Послеподневни део састанка посвећен је презентацијама националних система за заштиту права у поступцима јавних набавки, те су овом приликом о својим системима заштите права излагање имале Француска Република и Република Албанија. Захваљујући иницијативи домаћина, уследила је занимљива дискусија о необичајено ниским понудама, кроз примере праксе из  рада тела за заштиту права Републике Хрватске и Републике Пољске. И следећа тема, иницирана примером из праксе Португалске републике у вези са активном легитимацијом у поступку заштите права, отворила је простор за размену примера из праксе, као и схватања одредби Директива о правној заштити.

Као што је уобичајена добра пракса за све састанке Мреже, представница DG GROW представила  је о део најновије судске праксе Суда правде Европске уније у области јавних набавки и заштите права, укључујући актуелне пресуде и мишљења правних заступника Суда.

На крају састанка, у складу са агендом разматран је посматрачки статус за нове државе-кандидате, Молдавију и Украјину.

Агенда

2024-04-26T09:36:17+00:0026. 04. 2024.|Актуелности|