Серија радионица у оквиру сарадње са НАЛЕД-ом

//Серија радионица у оквиру сарадње са НАЛЕД-ом

У оквиру  пројекта „Ефективне јавне набавке у служби економског раста”, који спроводи Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) уз подршку шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА), у периоду од 12. до 14. 04.2022. године у просторијама Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки одржане су 3 радионице на којима су се председник и чланови Републичке комисије, као и запослени у Служби Републичке комисије бавили актуелним темама из области јавних набавки, са посебним освртом на искуства и позитивне примере из праксе настале у раду референтних институција у области јавних набавки у Републици Словенији.

 

Господин Сашо Матас,  генерални директор у Директорату за јавне набавке Министарства за јавну управу Републике Словеније, који је стручној јавности познат као међународно признати стручњак на пољу примене ЕУ директива у области јавних набавки, током прве радионице најпре је говорио је о најновијим трендовима у области тзв. „зелених“  јавних набавки (законодавство, пракса и искуства Републике Словеније), као и о пракси у државама чланицама ЕУ и пресудама Суда правде ЕУ у овој области, а потом је презентовао праксу и искуства у вези са  техником спровођења поступка јавне набавке путем система динамичких набавки (СДН).

Другог дана на радионици је обрађивана тема јавно-приватних партнерстава, са детаљним освртом на нормативни оквир, теоријске ставове у вези са применом ове врсте поступка, уз приказ и дискусију на тему конкретних примера, те су на исти начин присутни упознати и са функционисањем система јавних набавки у Републици Словенији у време епидемије COVID-19.

Тема треће радионице и излагања предавача била је  примена критеријума економски најповољније понуде (ЕНП),  а у вези са истом предавач је део излагања посветио питању промене уговорне цене.

 

Радионице су од стране учесника оцењене као снажан допринос потврђивању добре праксе у раду Републичке комисије и напретку нормативног оквира у Републици Србији, као основа за даље унапређивање квалитета рада овог органа, с обзиром на то да је предавач навео низ конкретних  примера заснованих  на националном искуству стеченом кроз примену директива Европске уније у области јавних набавки, те изнео позитивну стручну оцену о нормативном оквиру и систему јавних набавки у Републици Србији.

Aгендa

 

2022-04-19T17:42:47+00:0019. 04. 2022.|Актуелности|