Одржан 13. састанак Мреже првостепених тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки Европске уније

//Одржан 13. састанак Мреже првостепених тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки Европске уније

Представнице Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (Републичка комисија) учествовале су на 13. састанку Мреже првостепених тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки Европске уније (Мрежа), који је организовала Европска комисија – Генерални директорат за унутрашње тржиште, индустрију, предузетништво и мала и средња предузећа (DG GROW).

Мрежа првостепених тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки Европске уније – предвиђена Стратегијом јединственог тржишта EU, успостављена је 2017. године као одговор на Извештај Европске комисије о делотворности директива о правној заштити у области јавних набавки, од 24. јануара 2017. године. Мрежа има за циљ подстицање сарадње и размене информација ради пружања подршке ефикасном функционисању националних тела надлежних за заштиту права у поступцима јавних набавки, укључујући прикупљање података и развијање индикатора који се односе на националне системе правне заштите.

Представнице Републичке комисије по други пут су присуствовале састанку Мреже, у својству посматрача.

Након уводног излагања директорке у DG GROW Mary Veronice Tovsak Pleterski, преподневни део састанка био је посвећен презентацијама националних система за заштиту права у поступцима јавних набавки Шпаније и Грчке. У свом излагању, шпански представник се нарочито осврнуо на тзв. „опструктивне“ жалбе и модалитете решења за овај проблем.

У послеподневном делу састанка представник DG GROW говорио је о најновијој судској пракси Суда правде Европске уније у области јавних набавки и заштите права. Такође, у овом делу састанка, било је речи о искључењу понуђача из поступка јавне набавке због кршења обавеза у вези плаћања пореза и доприноса за социјално осигурање, а у складу са директивом 2014/24/EU.

На крају састанка, резимиран је петогодишњи учинак Мреже и размотрени су будући кораци  и могуће активности.

Агенда

2023-11-16T11:22:16+00:0015. 11. 2023.|Актуелности|