Радионица у оквиру сарадње са иницијативом SIGMA/OECD

//Радионица у оквиру сарадње са иницијативом SIGMA/OECD

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) наставила је своју успешну сарадњу са иницијативом SIGMA/OECD, одржавањем радионице у свом седишту,  дана 15.06.2023. године, којој су поред чланова Републичке комисије, присуствовали и запослени у Служби Републичке комисије и представници Канцеларије за јавне набавке.

Предавачи на радионици били су госпођа Александра Мелеско, виши саветник за област јавних набавки SIGMA/OECD и господин Сашо Матас, генерални директор у Директорату за јавне набавке Министарства за јавну управу Републике Словеније.

Радионица је била посвећена темама: примена Европског јединственог документа о набавци (ESPD) и однос са нормативним оквиром и праксом у Републици Србији, „ослањање на капацитете трећих лица“, као и представљање анализе ефеката спровођења „зелених набавки“ у Републици Словенији. Такође у оквиру радионице настављено је са редовним праћењем праксе Европског суда правде у области јавних набавки.

Господин Матас, еминентни стручњак за јавне набавке у оквиру радионице детаљно је говорио о сврси, предностима и структури Европског јединственог документа о набавци према Уредби за спровођење (Commission implementing regulation (EU) 2016/7),   условима, допуштености и доказима у контексту „ослањања“ понуђача на капацитете трећих лица у поступцима јавних набавки и усклађености праксе у Републици Србији са истим, а посебан акценат је ставио на позитивне ефекте заштите животне средине, конкуренције и финансијских ефеката, у вези са увођењем еколошких критеријума у јавне набавке у Републици Србији, са становишта резултата анализе утицаја еколошких критеријума на праксу у Републици Словенији у периоду од почетка примене Директива 2014/23 и 2014/24 (Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council; Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council).

Госпођа Мелеско, као стручњак са дугогодишњим радним искуством у Европском суду правде своје излагање посветила је судској пракси Европског суда правде, са фокусом на релевантне пресуде из области у вези са темама радионице.

С обзиром на занимљивост тема и изузетност излагача, радионица је била изразито интерактивна и заснована на примерима из искуства предавача и праксе Републичке комисије и Канцеларије за јавне набавке.

Агенда

2023-06-23T12:47:37+00:0021. 06. 2023.|Актуелности|