Aktuelnosti

/Aktuelnosti

Radna poseta institucijama Republike Slovenije u oblasti zaštite prava i politike javnih nabavki

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki su, u okviru projektne podrške OEBS-a, 5.12 i 6.12. 2019. godine, posetili Državnu revizijsku komisiji, nadležnu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u Republici Sloveniji i Ministarstvo za javnu upravu-Direktorat za javne nabavke, organ nadležan za politiku javnih nabavki u Republici Sloveniji. Na sastanku [...]

2019-12-12T13:11:04+00:0012. 12. 2019.|Aktuelnosti|

Radionica „Sistem pravne zaštite u Republici Sloveniji“ u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

U okviru kontinuirane saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) inicijativa SIGMA/OECD, je u prostorijama Republičke komisije 29. oktobra 2019. godine, održala radionicu „Sistem pravne zaštite u Republici Sloveniji“. Radionici su prisustvovali članovi Republičke komisije i zaposleni u Službi Republičke komisije. U ime inicijative SIGMA/OECD, [...]

2019-10-30T15:50:19+00:0030. 10. 2019.|Aktuelnosti|

Održan 7. sastanak Mreže prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije

Predstavnice Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki učestvovale su na 7. sastanku Mreže prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije, koju je organizovao Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP sa Državnom revizijskom komisijom Republike Slovenije, 2. oktobra 2019. na Bledu. Mreža prvostepenih tela nadležnih [...]

2019-10-10T12:28:46+00:0010. 10. 2019.|Aktuelnosti|

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki objavila je „Bilten pravne prakse“ broj 8-9/2018

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kontinuirano sprovodi aktivnosti kroz koje se stručnoj i široj javnosti predstavljaju stavovi iz odluka koje je ovaj organ doneo odlučujući u postupcima zaštite prava, a koje pored objavljivanja odluka na internet-sajtu Republičke komisije i na Portalu javnih nabavki, poslednjih pet godina obuhvataju i redovna izdanja Biltena pravne [...]

2019-03-14T14:34:05+00:0014. 03. 2019.|Aktuelnosti|

Radionica „Elektronski zahtev za zaštitu prava, praksa u Hrvatskoj i Rumuniji“ u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

Kao deo planiranih aktivnosti za 2019. godinu u okviru kontinuirane saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) inicijativa SIGMA/OECD, je u prostorijama Republičke komisije 7. februara 2019. godine, održala radionicu „Elektronski zahtev za zaštitu prava, praksa u Hrvatskoj i Rumuniji“. Radionici su prisustvovali članovi Republičke [...]

2019-02-08T11:44:12+00:008. 02. 2019.|Aktuelnosti|

Konsultativna radionica GOPAC-a u Srbiji sa nezavisnim državnim organima

Konsultativna radionica GOPAC-a (Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije) u Srbiji sa nezavisnim državnim organima održana je od 15-16.06.2018. godine u Vrdniku. Na radionici su predstavljene najznačajnije preporuke u Izveštaju o radu nezavisnih državnih organa. Predstavnice Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Vesna Stanković i Svetlana Ražić govorile su o [...]

2018-06-21T11:03:07+00:0020. 06. 2018.|Aktuelnosti|

Radionica posvećena primeni Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama

U kontekstu intenziviranja saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, inicijativa SIGMA/OECD, je u hotelu „Metropol“ u Beogradu, 22. maja 2018. godine, održala radionicu posvećenu primeni Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama (tzv. PRAG pravila). Radionici su prisustvovali članovi i zaposleni u Republičkoj komisiji za zaštitu [...]

2018-05-25T15:27:35+00:0025. 05. 2018.|Aktuelnosti|

Radionica o Direktivama EU u oblasti javnih nabavki u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

U okviru kontinuirane saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, inicijativa SIGMA/OECD, je u prostorijama Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 23. aprila 2018. godine, održala radionicu na temu novih Direktiva EU u oblasti javnih nabavki. Radionici su prisustvovali članovi i zaposleni u Republičkoj komisiji za zaštitu [...]

2018-04-25T12:17:41+00:0025. 04. 2018.|Aktuelnosti|

Regionalna konferencija „Izazovi i tendencije u javnim nabavkama – pravna zaštita“

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Republici Srbiji (UNDP) i Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (OEBS), organizovala je dvodnevnu regionalnu konferenciju pod nazivom „Izazovi i tendencije u javnim nabavkama – pravna zaštita“ koja je održana 29. i 30. [...]

2017-12-27T14:44:23+00:001. 12. 2017.|Aktuelnosti|

Radionica o javnim nabavkama u svetlu pitanja borbe protiv korupcije i zaštite konkurencije

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki učestvovali su na dvodnevnoj radionici „Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja je u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji održana 6. i 7. novembra u Vrdniku. Pored Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, radionici su prisustvovali predstavnici Komisije [...]

2017-11-14T10:59:28+00:008. 11. 2017.|Aktuelnosti|