Радионица „Електронски захтев за заштиту права, пракса у Хрватској и Румунији“ у оквиру сарадње са иницијативом СИГМА

//Радионица „Електронски захтев за заштиту права, пракса у Хрватској и Румунији“ у оквиру сарадње са иницијативом СИГМА

Као део планираних активности за 2019. годину у оквиру континуиране сарадње са Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) иницијатива СИГМА/ОЕЦД, је у просторијама Републичке комисије 7. фебруара 2019. године, одржала радионицу „Електронски захтев за заштиту права, пракса у Хрватској и Румунији“. Радионици су присуствовали чланови Републичке комисије и запослени у служби Републичке комисије.

У име иницијативе СИГМА/ОЕЦД, уводним излагањем, учесницима се обратила Erika Bozzay, виши саветник за област јавних набавки.

Silviu-Cristian Popa,  председник румунског Националног савета за решавање жалби у области јавних набавки, говорио је о организацији и специфичностима жалбеног система у области јавних набавки у Румунији. Поред наведеног г. Popa је акценат у свом излагању ставио на функционисање националног е-Портала јавних набавки, као и практичне примере засноване на националном искуству стеченом кроз примену директива Европске уније у области јавних набавки.

Зоран Блажевић, експерт СИГМА, говорио је о практичним питањима подношења е-захтева за заштиту права у Хрватској, као и о систему електронских јавних набавки генерално. Посебну пажњу у свом излагању посветио је темама: сегменти подношења е-захтева, формализам vs ефикасност, е-захтев и промене у пракси правне заштите, као и конкретним изазовима са којима се Државна комисија за контролу поступака јавне набаве Републике Хрватске суочавала приликом увођења овог система.

Агенда

Презентација-1

Презентација-2

2019-02-08T11:44:12+00:008. 02. 2019.|Актуелности|