Обавештење

Почев од од 01. јула 2020. године, у складу са чланом 247. став 1. примењује се Закон о јавним набавкaма („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019, у даљем тексту: ЗЈН), којим даном је у складу са чланом 245. ЗЈН, престао да важи  Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15).

Имајући у виду наведено, Републичка комисија је у складу са чланом 246. став 2. ЗЈН, предмете који се односе на прекршаје из Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) предала стварно и месно надлежним прекршајним судовима.

2020-07-31T13:45:26+00:0031. 07. 2020.|Актуелности|