Радна посета институцијама Републике Словеније у области заштите права и политике јавних набавки

//Радна посета институцијама Републике Словеније у области заштите права и политике јавних набавки

Представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки су, у оквиру пројектне подршке ОЕБС-а, 5.12 и 6.12. 2019. године, посетили Државну ревизијску комисији, надлежну за заштиту права у поступцима јавних набавки у Републици Словeнији и Министарство за јавну управу-Директорат за јавне набавке, орган надлежан за политику јавних набавки у Републици Словeнији.

На састанку у Државној ревизијској комисији разматрана су правна питања од значаја за заштиту права у поступцима јавних набавки у Републици Србији и Републици Словенији. Нагласак у разговорима био је на недавним изменама Закона о законској заштити у поступцима јавних набавки у Републици Словенији, као и судској заштити у овој области, затим на упоредној пракси у вези са доношењем одлука у области заштите права, третману великих инфраструктурних пројеката и усклађивању са директивама ЕУ у области електронских јавних набавки.

На састанку у Министарству за јавну управу-Директорату за јавне набавке разматрана су питања која су се односила на оквирне споразуме (начин спровођења поступка, како се дефинишу критеријуми за избор, који критеријуми за доделу се примењују; предмет набавке у оквирном споразуму и промена предмета – промена спецификација и промена вредности; статистички подаци у вези са оквирним споразумима; реализација оквирних споразума – однос средстава којима се располаже за набавку кроз оквирни споразум и реализованих количина предмета). Посебан акценат колеге из Словеније ставиле су на питањa у вези са начином спровођења стручне оцене понуда уз коришћење Европског јединственог документа о јавној набавци-ESPD (начин поступања са понудом након отварања, кораци у стручној оцени – шта се прво разматра, како се врши провера одсуства основа за искључење и испуњености критеријума за избор-редослед позивања понуђача, вршење увида у документа, остваривање заштите права итд.).

2019-12-12T13:11:04+00:0012. 12. 2019.|Актуелности|