Нови број „Билтена правне праксе“ бр. 10-11/2019

//Нови број „Билтена правне праксе“ бр. 10-11/2019

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки као део својих активности редовно обавештава стручну и ширу јавност о ставовима из одлука које је овај орган донео одлучујући у поступцима заштите права. Ове активности, поред објављивања одлука на интернет презентацији Републичке комисије, као и на Порталу јавних набавки, у последњих шест година обухватају и редовна издања Билтена правне праксе Републичке комисије.

Настављајући праксу која је започета са првим бројем Билтена из 2014. године, Републичка комисија је, уз подршку Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS) у Републици Србији, припремила и објавила Билтен правне праксе Републичке комисије издање број 10-11/2019, са темом „ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА КРОЗ ПРАКСУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ“ у издању на српском језику.

С обзиром на то да је претходно издање Билтена број 8-9/2018, које је објављено на енглеском језику наишло на добар пријем код заинтересованих лица и да је као пример добре праксе похвално оцењено од стране домаће стручне јавности као и релевантних експерата Европске комисије, Републичка комисија је, истовремено имајући у виду подстицање шире конкуренције у поступцима јавних набавки, и ово издање припремила и објавила на енглеском језику.

У Билтену број 10-11/2019 поред ауторских текстова у којима су обрађене поједине стручне теме на основу праксе Републичке комисије у предметима у којима је овај орган одлучивао у поступцима заштите права, представљени су такође, кроз податке из праксе Републичке комисије, ефекти примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15). С обзиром на то да је дан почеткa примене новог Закона о јавним набавкама 01.07.2020. године, на основу увида у досадашњи рад и ефекте примене досадашњих законских решења и института у пракси Републичке комисије,  заинтересована стручна јавност може  да стекне и јаснију слику о даљем правцу развоја система заштите права у Републици Србији.

„Билтен правне праксе“ број 10-11/2019 – ћирилица

„Билтен правне праксе“ број 10-11/2019 – латиница

„Билтен правне праксе“ број 10-11/2019 – енглески

2020-02-19T14:44:51+00:0019. 02. 2020.|Актуелности|