Aktuelnosti

/Aktuelnosti

Radionica „Elektronski zahtev za zaštitu prava, praksa u Hrvatskoj i Rumuniji“ u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

Kao deo planiranih aktivnosti za 2019. godinu u okviru kontinuirane saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) inicijativa SIGMA/OECD, je u prostorijama Republičke komisije 7. februara 2019. godine, održala radionicu „Elektronski zahtev za zaštitu prava, praksa u Hrvatskoj i Rumuniji“. Radionici su prisustvovali članovi Republičke [...]

2019-02-08T11:44:12+00:008. 02. 2019.|Aktuelnosti|

Konsultativna radionica GOPAC-a u Srbiji sa nezavisnim državnim organima

Konsultativna radionica GOPAC-a (Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije) u Srbiji sa nezavisnim državnim organima održana je od 15-16.06.2018. godine u Vrdniku. Na radionici su predstavljene najznačajnije preporuke u Izveštaju o radu nezavisnih državnih organa. Predstavnice Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Vesna Stanković i Svetlana Ražić govorile su o [...]

2018-06-21T11:03:07+00:0020. 06. 2018.|Aktuelnosti|

Radionica posvećena primeni Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama

U kontekstu intenziviranja saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, inicijativa SIGMA/OECD, je u hotelu „Metropol“ u Beogradu, 22. maja 2018. godine, održala radionicu posvećenu primeni Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama (tzv. PRAG pravila). Radionici su prisustvovali članovi i zaposleni u Republičkoj komisiji za zaštitu [...]

2018-05-25T15:27:35+00:0025. 05. 2018.|Aktuelnosti|

Radionica o Direktivama EU u oblasti javnih nabavki u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

U okviru kontinuirane saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, inicijativa SIGMA/OECD, je u prostorijama Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 23. aprila 2018. godine, održala radionicu na temu novih Direktiva EU u oblasti javnih nabavki. Radionici su prisustvovali članovi i zaposleni u Republičkoj komisiji za zaštitu [...]

2018-04-25T12:17:41+00:0025. 04. 2018.|Aktuelnosti|

Regionalna konferencija „Izazovi i tendencije u javnim nabavkama – pravna zaštita“

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Republici Srbiji (UNDP) i Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (OEBS), organizovala je dvodnevnu regionalnu konferenciju pod nazivom „Izazovi i tendencije u javnim nabavkama – pravna zaštita“ koja je održana 29. i 30. [...]

2017-12-27T14:44:23+00:001. 12. 2017.|Aktuelnosti|

Radionica o javnim nabavkama u svetlu pitanja borbe protiv korupcije i zaštite konkurencije

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki učestvovali su na dvodnevnoj radionici „Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja je u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji održana 6. i 7. novembra u Vrdniku. Pored Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, radionici su prisustvovali predstavnici Komisije [...]

2017-11-14T10:59:28+00:008. 11. 2017.|Aktuelnosti|

OBAVEŠTENJE

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije je, na sednici održanoj 31.07.2017. godine, razmatrao Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine. Izveštaj o radu Republičke komisije je većinom glasova članova Odbora usvojen, a isti se [...]

2017-11-14T11:00:25+00:003. 08. 2017.|Aktuelnosti|

“In-house” radionica „Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)“

U kontekstu saradnje između Republičke komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki sa programom SIGMA/OECD Beogradu je 19. jula 2017. godine održana tematska radionica za zaposlene Republičke komisije, posvećena pitanjima primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude u posupcima javnih nabavki. Radionica koja se sastojala iz teorijskog (prvi deo) i praktičnog dela (drugi deo) imala je [...]

2017-11-14T11:11:33+00:0019. 07. 2017.|Aktuelnosti|

Najčešće uočene greške u postupcima javnih nabavki

Analiza najčešćih grešaka u postupcima javnih nabavki prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavkiPoštovani korisnici, obaveštavamo vas da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u saradnji sa programom SIGMA/OECD pripremila dokument Analiza najčešćih grešaka u postupcima javnih nabavki prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki. Analizom donetih odluka, uočena su određena nepravilna postupanja naručilaca koja [...]

2017-11-15T09:54:56+00:0017. 07. 2017.|Aktuelnosti|

Radionica “Unapređenje sistema javnih nabavki u Srbiji – vrste neregularnosti i nastojanja da se one identifikuju“

U Beogradu je 30. juna 2017. godine održana radionica posvećena analizi 11 najčešćih grešaka naručilaca prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki, koje je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki uočila prilikom rešavanja o podnetim zahtevima za zaštitu prava. Analizu najčešćih grešaka u postupcima javnih nabavki prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki izradila je [...]

2018-01-26T15:43:18+00:0030. 06. 2017.|Aktuelnosti|