Javno dostavljanje

/Javno dostavljanje
Javno dostavljanje2022-07-25T13:05:05+00:00

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl. glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Datum objave 25.07.2022. godine

Datum isteka roka 07.08.2022. godine

Javno dostavljanje poziva za dopunu dokumentacije br.4-00-132/2022 od 13.05.2022. godine,  podnosiocu zahteva „Astra security & detectives“ d.o.o, Beograd, Zemun, ul. Bulevar Nikole Tesle br. 3/117

Dok.br. 4-00-132/2022

Datum objave 25.07.2022. godine

Datum isteka roka 07.08.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br.4-00-308/2022 od 13.06.2022. godine,  podnosiocu zahteva Slavoljub Živković PR građevinski radovi „KARIN GRADNJA“ Novi Sad, ul. Stevana Čalenića br. 2

Dok.br. 4-00-308/2022

Datum objave 14.07.2022. godine

Datum isteka roka 28.07.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br.4-00-262/2022 od 18.05.2022. godine,  podnosiocu zahteva „G-Sell“ d.o.o, Bačka Topola, ul. Istočna br. 1

Dok.br. 4-00-262/2022

Datum objave 23.06.2022. godine

Datum isteka roka 08.07.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br.4-00-290/2022 od 27.05.2022. godine,  podnosiocu zahteva „Sinergus profit“ d.o.o, Beograd, ul. Carice Milice br. 11

Dok.br. 4-00-290/2022

Datum objave 23.06.2022. godine

Datum isteka roka 08.07.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br.4-00-273/2022 od 23.06.2022. godine,  podnosiocu zahteva „Sinergus profit“ d.o.o, Beograd, ul. Carice Milice br. 11

Dok.br. 4-00-273/2022

Datum objave 21.06.2022. godine

Datum isteka roka 05.07.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br.4-00-849/2021 od 21.01.2022. godine,  podnosiocu zahteva „Lepenica-Trans“ d.o.o, Kragujevac, ul. Gornjomilanovačka br. 85/1

Dok.br. 4-00-849/2021

Datum objave 20.05.2022. godine

Datum isteka roka 04.06.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br.4-00-96/2022 od 17.03.2022. godine,  podnosiocu zahteva „Cargo Montaža“ d.o.o, Beograd, ul. Poenkareova br 18

Dok.br. 4-00-96/2022

Datum objave 28.04.2022. godine

Datum isteka roka 13.05.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-145/2022 od 24.03.2022. godine,  podnosiocu zahteva „Sinergus profit“ d.o.o, Beograd, ul. Carice Milice br 11

Dok.br. 4-00-145/2022

Datum objave 28.04.2022. godine

Datum isteka roka 13.05.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-180/2022 od 31.03.2022. godine,  podnosiocu zahteva „Sinergus profit“ d.o.o, Beograd, ul. Carice Milice br 11

Dok.br. 4-00-180/2022

Datum objave 04.04.2022. godine

Datum isteka roka 19.04.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-927/2021 od 31.01.2022. godine,  podnosiocu zahteva „Sinergus profit“ d.o.o, Beograd, ul. Carice Milice br 11

Dok.br. 4-00-927/2021

Datum objave 07.03.2022. godine

Datum isteka roka 22.03.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1319/2017 od 24.12.2021. godine,  ovlašćenom članu grupe izabranog ponuđača „Aerosol“ d.o.o, Beograd, ul. Toše Jovanović br 11

Dok.br. 4-00-1319/2017

Datum objave 25.01.2022. godine

Datum isteka roka 09.02.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-708/2021 od 26.11.2021. godine,  izabranom ponuđaču „Dartex“ d.o.o., Beograd – Ovča, ul. Lole Ribara br. 11

Dok.br. 4-00-708/2021

Datum objave 11.01.2022. godine

Datum isteka roka 26.01.2022. godine

Javno dostavljanje Poziva za dostavljanje dopune dokumentacije u postupku javne nabavke u predmetu br. 4-00-882/2021 od 23.12.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Bazalt“ doo Beograd, ul. Ljubinke Bobić 17/5 .

Dok.br. 4-00-882/2021 – Bazalt doo4-00-882/2021 – JP ”Pošta Srbije”

Datum objave 06.01.2022. godine

Datum isteka roka 21.01.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-746/2021 od 05.11.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Promobox Trade“ d.o.o. Novi Sad, ul. Mileve Simić 25.

Dok.br. 4-00-746/2021

Datum objave 31.12.2021. godine

Datum isteka roka 15.01.2022. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-770/2021 od 12.11.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Termovent-termometal“ d.o.o. Beograd, ul. Mije Kovačevića br. 4

Dok.br. 4-00-770/2021

Datum objave 14.12.2021. godine

Datum isteka roka 29.12.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-678/2021 od 15.10.2021. godine,  punomoćniku za prijem pismena podnosioca zahteva „Optima“ d.o.o. iz Mostara: Darko Marinković, Beograd, ul. Azanjska br. 44a

Dok.br. 4-00-678/2021

Datum objave 10.12.2021. godine

Datum isteka roka 25.12.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-699/2021 od 26.10.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Des2020“ d.o.o. Šabac, ul. Gospodar Jevremova br. 47

Dok.br. 4-00-699/2021

Datum objave 07.12.2021. godine

Datum isteka roka 22.12.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-619/2021 od 06.10.2021. godine,  podnosiocu zahteva „G-Sell“ d.o.o. Zrenjanin, ul. Žabaljska br. 39

Dok.br. 4-00-619/2021

Datum objave 02.12.2021. godine

Datum isteka roka 17.12.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-618/2021 od 23.09.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Laverunt Union“ d.o.o. Beograd, ul. Vojvode Milenka br. 30

Dok.br. 4-00-618/2021

Datum objave 23.11.2021. godine

Datum isteka roka 08.12.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-549/2021 od 02.09.2021. godine,  podnosiocu zahteva „AMG Pharm“ d.o.o. Beograd, ul. Rableova br. 20

Dok.br. 4-00-549/2021

Datum objave 18.11.2021. godine

Datum isteka roka 03.12.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-620/2021 od 07.10.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Zoran Stanisavljević PR, Projektni biro Zamgradnja“, Sopot, ul. Laze Imanovića br. 4

Dok.br. 4-00-620/2021

Datum objave 08.11.2021. godine

Datum isteka roka 23.11.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-635/2021 od 10.09.2021. godine,  podnosiocu zahteva „G-Sell“ d.o.o. Zrenjanin, ul. Žabaljska br. 39

Dok.br. 4-00-635/2021

Datum objave 26.10.2021. godine

Datum isteka roka 10.11.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-667/2021 od 29.09.2021. godine,  podnosiocu zahteva „AMG PHARM“ d.o.o. Beograd, ul. Rabelova br. 20 i punomoćniku podnosioca zahteva adv. Petar M. Crnjanski iz Beograda, ul. 29. novembra 68a

Dok.br. 4-00-667/2021

Datum objave 13.10.2021. godine

Datum isteka roka 28.10.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-575/2021 od 20.08.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Elios Group“ d.o.o. Subotica, ul. Braće Milašin br. 107 i Studentska i omladinska zadruga ”Mladost Srbije” Sombor, ul. Staparski put 48

Dok.br. 4-00-575/2021

Datum objave 27.09.2021. godine

Datum isteka roka 12.10.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-519/2021 od 05.08.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Astra Security & Detectives“ d.o.o. Zemun, ul. Bulevar Nikole Tesle br. 3/117

Dok.br. 4-00-519/2021

Datum objave 13.09.2021. godine

Datum isteka roka 28.09.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-335/2021 od 02.06.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Fivas“ d.o.o. Beograd, ul. Stanoja Glavaša br. 31

Dok.br. 4-00-335/2021

Datum objave 08.09.2021. godine

Datum isteka roka 23.09.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-524/2021 od 09.08.2021. godine,  podnosiocu zahteva „Jovsta“ d.o.o. Beograd, Baljevac br. 106A, Obrenovac

Dok.br. 4-00-524/2021

Datum objave 31.08.2021. godine

Datum isteka roka 15.09.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1607/2017 od 15.06.2021. godine,  punomoćniku podnosioca zahteva advokatu Cvjetak Vjekoslavu iz Beograda, Marka Čelebonovića 47/8

Dok.br. 4-00-1607/2017

Datum objave 11.08.2021. godine

Datum isteka roka 26.08.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-325/2021 od 16.06.2021. godine,  punomoćniku podnosioca zahteva advokatu Jelici Dragović iz Kragujevca, Stojana Protića 22/21

Dok.br. 4-00-325/2021

Datum objave 11.08.2021. godine

Datum isteka roka 26.08.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-410/2021 od 01.07.2021. godine,  punomoćniku podnosioca zahteva advokatu Katarini Mijić iz Beograda, Kneza Miloša br 58

Dok.br. 4-00-410/2021

Datum objave 11.08.2021. godine

Datum isteka roka 26.08.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-263/2021 od 07.05.2021. godine,  podnosiocu zahteva ”AMCC Centar” doo Beograd, Zrenjaninski put 128E

Dok.br. 4-00-263/2021

Datum objave 16.07.2021. godine

Datum isteka roka 31.07.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-320/2021 od 28.05.2021. godine, punomoćniku podnosioca zahteva advokatu Draganu Simiću iz Bele Crkve, ul. Vojvođanskih brigada bb

Dok.br. 4-00-320/2021

Datum objave 30.06.2021. godine

Datum isteka roka 15.07.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-181/2021 od 19.05.2021. godine, izabranom ponuđaču „Pyrkonit“ d.o.o. Smederevo, ul. 16. oktobar br. 20

Dok.br. 4-00-181/2021

Datum objave 17.06.2021. godine

Datum isteka roka 02.07.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-140/2021 od 16.04.2021. godine, punomoćniku podnosioca zahteva advokatu Gordani S. Veselinović, ul. Dositejeva br. 2/8, Beograd – Zemun

Dok.br. 4-00-140/2021

Datum objave 04.06.2021. godine

Datum isteka roka 19.06.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-194/2021 od 09.04.2021. godine, podnosiocu zahteva „Bitka za Košutnjak“  Beograd, ul. Milorada Draškovića br. 28

Dok.br. 4-00-194/2021

Datum objave 21.05.2021. godine

Datum isteka roka 05.06.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-11/2021 od 29.01.2021. godine, podnosiocu zahteva „Well Pharm“ d.o.o. Beograd, ul. Durmitorska br. 2

Dok.br. 4-00-11/2021

Datum objave 19.04.2021. godine

Datum isteka roka 05.05.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-17/2021 od 28.01.2021. godine, podnosiocu zahteva „Aba Group“ d.o.o. Beograd, ul. Bežanijskih ilegalaca br. 3

Dok.br. 4-00-17/2021

Datum objave 05.02.2021. godine

Datum isteka roka 20.02.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-951/2020 od 19.11.2020. godine, podnosiocu zahteva Ljubica Mirković-Biramah, preduzetnik, „Feniks inženjering plus“ Beograd, Kanarevo Brdo br. 40

Dok.br. 4-00-951/2020

Datum objave 02.02.2021. godine

Datum isteka roka 17.02.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1105/2020 od 28.12.2020. godine, podnosiocu zahteva „Lakomica“ d.o.o. Prokuplje, Šišmanovac 18425

Dok.br. 4-00-1105/2020

Datum objave 29.01.2021. godine

Datum isteka roka 13.02.2021. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-663/2020 od 02.10.2020. godine, izabranom ponuđaču „Fenix construction“ d.o.o. Preševo, ul. 15. novembra bb

Dok.br. 4-00-663/2020

Datum objave 04.09.2020. godine

Datum isteka roka 19.09.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-472/2017 od 29.05.2020. godine, podnosiocu zahteva „Teamnet Business Solutions“ d.o.o. Beograd , ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 6/XVI

Dok.br. 4-00-472/2017

Datum objave 30.06.2020. godine

Datum isteka roka 15.07.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-340/2020 od 20.05.2020. godine, podnosiocu zahteva „ES Energo Servis Beograd“ d.o.o. Beograd , ul. Kružni put br. 9v

Dok.br. 4-00-340/2020

Datum objave 26.06.2020. godine

Datum isteka roka 11.07.2020. godine

Javno dostavljanje odgovora na dopis br. 031-01-2/2020-03 od 22.04.2020. godine, sa prilogom, Zoranu Živkoviću iz Smedereva, ul. Starca Vujadina br. 93

Dok.br. 031-01-2/2020-03

Datum objave 26.06.2020. godine

Datum isteka roka 11.07.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-185/2020 od 28.04.2020. godine, podnosiocu zahteva „MG Net Engineering“ d.o.o. Pančevo, ul. Dositeja Obradovića br. 5

Dok.br. 4-00-185/2020

Datum objave 25.06.2020. godine

Datum isteka roka 10.07.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1496/2017 od 05.03.2020. godine, izabranom ponuđaču „Profico“ d.o.o. Beograd, ul. Višnjička br. 91

Dok.br. 4-00-1496/2017

Datum objave 15.06.2020. godine

Datum isteka roka 30.06.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-295/2020 od 05.05.2020. godine, izabranom ponuđaču „Dil inženjering konsalting“ d.o.o. Beograd, ul. Miročka br. 1

Dok.br. 4-00-295/2020

Datum objave 05.06.2020. godine

Datum isteka roka 20.06.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-154/2020 od 12.03.2020. godine, podnosiocu zahteva „BBM Training & Consulting“ Branka Bukvić Mijatović preduzetnik iz Vranića, ul. Tihomira Stepanovića br. 32

Dok.br. 4-00-154/2020

Datum objave 20.02.2020. godine

Datum isteka roka 06.03.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-823/2019 od 10.12.2019. godine, podnosiocu zahteva Maja Nikolić Pr Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „Konstrukcije ns 2016“, Novi Sad, ul. Janka Čmelika br. 264

Dok.br. 4-00-823/2019

Datum objave 07.02.2020. godine

Datum isteka roka 22.02.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-393/2019 od 18.06.2019. godine, podnosiocu zahteva „Matović tours“ d.o.o. Čačak, ul. Braće Stanića br. 65

Dok.br. 4-00-393/2019

Datum objave 04.02.2020. godine

Datum isteka roka 19.02.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-574/2019 od 27.12.2019. godine, naručiocu Sportsko rekreativni poslovni centar „Milan Gale Muškatirović“ Beograd, ul. Tadeuša Košćuška br. 63

Dok.br. 4-00-574/2019

Datum objave 04.02.2020. godine

Datum isteka roka 19.02.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-823/2019 od 17.10.2019. godine, podnosiocu zahteva Maja Nikolić Pr Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „Konstrukcije NS 2016“, Novi Sad, ul. Janka Čmelika br. 26A

Dok.br. 4-00-823/2019

Datum objave 30.01.2020. godine

Datum isteka roka 14.02.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-687/2019 od 21.08.2019. godine, podnosiocu zahteva „Hana i Sara“ PR Jasmina Bakić, Sopot, Popović, ul. Dese Markovića br. 37

Dok.br. 4-00-687/2019

Datum objave 29.01.2020. godine

Datum isteka roka 13.02.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1061/2019 od 03.12.2019. godine, izabranom ponuđaču „Stars LTD“ d.o.o. Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 17

Dok.br. 4-00-1061/2019

Datum objave 28.01.2020. godine

Datum isteka roka 12.02.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-556/2019 od 27.08.2019. godine, podnosiocu zahteva Maja Nikolić Pr Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje konstrukcije NS 2016 Novi Sad, ul. Janka Čmelika br. 26A

Dok.br. 4-00-556/2019

Datum objave 28.01.2020. godine

Datum isteka roka 12.02.2020. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-796/2019 od 21.10.2019. godine, izabranom ponuđaču „CPM“ d.o.o. Beograd, ul. Đorđa Stanojevića br. 11D

Dok.br. 4-00-796/2019

Datum objave 11.12.2019. godine

Datum isteka roka 26.12.2019. godine

Javno dostavljanje dopisa br. 4-00-574/2019 od 26.09.2019. godine, naručiocu Sportski centar „Milan Gale Muškatirović“, ul. Tadeuša Košćuška br. 63

Dok.br. 4-00-574/2019

Datum objave 22.11.2019. godine

Datum isteka roka 07.12.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-266/2015 od 09.10.2019. godine, naručiocu JP „Zavod za izgradnju“ Kula, ul. Lenjinova br. 8

Dok.br. 4-00-266/2015

Datum objave 04.11.2019. godine

Datum isteka roka 19.11.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-885/2019 od 03.10.2019. godine, punomoćniku podnosioca zahteva, advokatu Aleksandri Litričin iz Beograda, ul. Mačvanska br. 20

Dok.br. 4-00-885/2019

Datum objave 23.10.2019. godine

Datum isteka roka 07.11.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-635/2019 od 01.08.2019. godine, izabranom ponuđaču, „Bobić Cop NS“ d.o.o. Petrovaradin, ul. Tešana Podrugovića br. 32

Dok.br. 4-00-635/2019

Datum objave 24.06.2019. godine

Datum isteka roka 09.07.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-110/2019 od 12.03.2019. godine, izabranom ponuđaču, kao ovlašćenom članu zajedničke ponude, Mileni Simić PR Biro za inženjerske delatnosti, tehničko savetovanje i projektovanje „Konsalting projekt“ Novi Sad , ul. Bulevar cara Lazara br. 110/V1

Dok.br. 4-00-110/2019

Datum objave 22.05.2019. godine

Datum isteka roka 06.06.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-165/2019 od 14.03.2019. godine, izabranom ponuđaču „Omvati“ Beograd, ul. Bulevar Zorana Đinđića br. 115

Dok.br. 4-00-165/2019

Datum objave 13.05.2019. godine

Datum isteka roka 28.05.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1390/2018 od 01.03.2019. godine, izabranom ponuđaču „Fmit Plus“ d.o.o. Beograd, ul. Braće Jerkovića br. 123a

Dok.br. 4-00-1390/2018

Datum objave 10.05.2019. godine

Datum isteka roka 25.05.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-218/2019 od 25.03.2019. godine, Tijani Sekulić, advokatskom pripravniku advokata Milana D. Terzića iz Beograda, ul. Dimitrija Tucovića br. 134, kao punomoćniku podnosioca zahteva „Ćurdić“ d.o.o. Beograd, ul. Unska br. 1

Dok.br. 4-00-218/2019

Datum objave 19.04.2019. godine

Datum isteka roka 04.05.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1329/2018 od 13.03.2019. godine, podnosiocu zahteva PR Usluge u građevinarstvu i prevoz putnika i robe „Milen trans“ Ćuprija, ul. Nikole Tesle br. 9a

Dok.br. 4-00-1329/2018

Datum objave 19.04.2019. godine

Datum isteka roka 04.05.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1329/2018 od 11.12.2019. godine, podnosiocu zahteva PR Usluge u građevinarstvu i prevoz putnika i robe „Milen trans“ Ćuprija, ul. Nikole Tesle br. 9a

Dok.br. 4-00-1329/2018

Datum objave 03.04.2019. godine

Datum isteka roka 18.04.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1350/2018 od 11.01.2019. godine, izabranom ponuđaču „Udruženje Atlas“ Beograd, ul. Lješka br. 4

Dok.br. 4-00-1350/2018

Datum objave 27.03.2019. godine

Datum isteka roka 11.04.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-98/2019 od 01.03.2019. godine, izabranom ponuđaču „Metal projekt studio“ Plandište, ul. Pašnjačka br. 26

Dok.br. 4-00-98/2019

Datum objave 22.03.2019. godine

Datum isteka roka 07.04.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1159/2018 od 25.12.2018. godine, podnosiocu zahteva za zaštitu prava „Manes“ d.o.o. Topola, ul. Beogradski put bb

Dok.br. 4-00-1159/2018

Datum objave 21.03.2019. godine

Datum isteka roka 06.04.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-48/2019 od 12.02.2019. godine, podnosiocu zahteva za zaštitu prava „BFS Servis“ d.o.o. Beograd, ul. Humska br. 3c

Dok.br. 4-00-48/2019

Datum objave 20.03.2019. godine

Datum isteka roka 05.04.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1314/2018 od 26.12.2018. godine, podnosiocu zahteva za zaštitu prava „Digital Store“ d.o.o. Beograd, ul. Slanački put br. 26

Dok.br. 4-00-1314/2018

Datum objave 20.03.2019. godine

Datum isteka roka 05.04.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1257/2018 od 06.12.2018. godine, izabranom ponuđaču „Metal projekt studio“ Plandište, ul. Pašnjačka br. 26

Dok.br. 4-00-1257/2018

Datum objave 04.03.2019. godine

Datum isteka roka 20.03.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1203/2018 od 04.12.2018. godine, podnosiocu zahteva za zaštitu prava „BFS SERVIS“ d.o.o. Beograd, ul. Humska br. 3c

Dok.br. 4-00-1203/2018

Datum objave 26.02.2019. godine

Datum isteka roka 14.03.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1274/2018 od 16.01.2019. godine, podnosiocu zahteva za zaštitu prava „Vision smart plus“ d.o.o. Beograd, ul. Stevana Dukića br. 15

Dok.br. 4-00-1274/2018

Datum objave 06.02.2019. godine

Datum isteka roka 21.02.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1175/2018 od 23.11.2018. godine, podnosiocu zahteva za zaštitu prava „BFS Servis“ d.o.o. Beograd, ul. Humska br. 3c

Dok.br. 4-00-1175/2018

Datum objave 23.01.2019. godine

Datum isteka roka 07.02.2019. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-1313/2018 od 28.11.2018. godine, punomoćniku podnosioca zahteva Gordani Veselinović, advokatu iz Beograda, ul. Dositejeva br. 2/8

Dok.br. 4-00-1313/2018

Datum objave 27.11.2018. godine

Datum isteka roka 13.12.2018. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-2082/2013 od 10.10.2018. godine, izabranom ponuđaču Auto servis „Baja“, Ljubiša Miljković pr, Bojnik – Pridvorica

Dok.br. 4-00-2082/2013

Datum objave 13.08.2018. godine

Datum isteka roka 28.08.2018. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-128/2018 od 26.04.2018. godine, podnosiocu zahteva Radnja za montažu industrijskih mašina „Proces inženjering“ Beograd

Dok.br. 4-00-128/2018

Datum objave 07.06.2018. godine

Datum isteka roka 25.06.2018. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-717/2014 od 13.02.2018. godine, podnosiocu zahteva „Agencija Nada“ d.o.o. Vršac

Dok.br. 4-00-717/2014