Javno dostavljanje

/Javno dostavljanje
Javno dostavljanje2023-11-30T09:14:00+00:00

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl. glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Datum objave 30.11.2023. godine

Datum isteka roka 15.12.2023. godine

Javno dostavljanje poziva na dopunu dokumentacije br. 4-00-824/2023 od 18.10.2023. godine, podnosiocu zahteva preko punomoćnika za prijem pismena: Kristina Riđošić, ul. Školska br. 19a, Stari Banovci

Dok.br. 4-00-824/2023

Datum objave 17.11.2023. godine

Datum isteka roka 02.12.2023. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-887/2023 od 08.11.2023. godine, podnosiocu zahteva

Dok.br. 4-00-887/2023

Datum objave 13.11.2023. godine

Datum isteka roka 28.11.2023. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-385/2023 od 07.07.2023. godine, punomoćniku podnosioca zahteva: adv. Miodrag Vojinović, Novi Sad, ul. Jevrejska br. 2

Dok.br. 4-00-385/2023

Datum objave 13.11.2023. godine

Datum isteka roka 28.11.2023. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-551/2023 od 28.07.2023. godine, podnosiocu zahteva: „EGD“ d.o.o. Beograd, ul. Studentski trg br. 10

Dok.br. 4-00-551/2023

Datum objave 06.11.2023. godine

Datum isteka roka 21.11.2023. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-887/2023 od 03.11.2023. godine, podnosiocu zahteva

Dok.br. 4-00-887/2023

Datum objave 03.11.2023. godine

Datum isteka roka 18.11.2023. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-739/2023 od 03.10.2023. godine, izabranom ponuđaču: „Sagittarius“ d.o.o. Subotica, ul. Rudić ulica br. 2

Dok.br. 4-00-739/2023

Datum objave 03.11.2023. godine

Datum isteka roka 18.11.2023. godine

Javno dostavljanje poziva na dopunu dokumentacije br. 4-00-744/2023 od 02.10.2023. godine, punomoćniku podnosioca zahteva: adv. Saša Varinac,  Beograd, ul. Tomaša Ježa br. 16

Dok.br. 4-00-744/2023

Datum objave 03.11.2023. godine

Datum isteka roka 18.11.2023. godine

Javno dostavljanje poziva na dopunu dokumentacije br. 4-00-744/2023 od 02.10.2023. godine, punomoćniku podnosioca zahteva: adv. Saša Varinac,  Beograd, ul. Tomaša Ježa br. 16

Dok.br. 4-00-744/2023

Datum objave 30.10.2023. godine

Datum isteka roka 14.11.2023. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-725/2023 od 20.09.2023. godine, podnosiocu zahteva: „Kingwood“ d.o.o. Vranje, ul. Vule Antića br. 26

Dok.br. 4-00-725/2023

Arhiva