Јавно достављање

/Јавно достављање
Јавно достављање2023-10-02T14:22:07+00:00

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл. гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Датум објаве 02.10.2023. године

Датум истека рока 17.10.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-674/2023 од 13.09.2023. године, подносиоцу захтева: Грађевинско занатско предузеће „ТОПЧИДЕРСКА ЗВЕЗДА“ д.о.о. Београд, ул. Андре Николића бр. 12а

Док.бр. 4-00-674/2023

Датум објаве 28.09.2023. године

Датум истека рока 13.10.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-677/2023 од 09.09.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац, Београд, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-677/2023

Датум објаве 27.09.2023. године

Датум истека рока 12.10.2023. године

Јавно достављање позива на допуну документације бр. 4-00-649/2023 од 29.08.2023. године, пуномоћнику за пријем писмена подносиоца захтева: Ђорђе Топић, Београд-Земун, ул. Радоја Дакића бр. 57А-V/36

Док.бр. 4-00-649/2023

Датум објаве 27.09.2023. године

Датум истека рока 12.10.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-636/2023 од 24.08.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адвокат Александра Шимшић, Нови Сад, ул. Максима Горког бр. 48

Док.бр. 4-00-636/2023

Датум објаве 08.09.2023. године

Датум истека рока 23.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-667/2023 од 08.09.2023. године, подносиоцу захтева: Данијела Марковић

Док.бр. 4-00-667/2023

Датум објаве 08.09.2023. године

Датум истека рока 23.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-494/2023 од 21.07.2023. године, изабраном понуђачу: „FLIXaBus“ d.o.o. Београд, ул. Мажуранићева бр. 29/4

Док.бр. 4-00-494/2023

Датум објаве 04.09.2023. године

Датум истека рока 19.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-464/2023 од 14.07.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Владимир Ивић из Београда, ул. Курсулина бр. 1

Док.бр. 4-00-464/2023

Датум објаве 01.09.2023. године

Датум истека рока 16.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-366/2023 од 16.06.2023. године, пуномоћнику подносиоца захтева: адв. Саша Варинац, из Београда, ул. Томаша Јежа бр. 16

Док.бр. 4-00-366/2023

Датум објаве 29.08.2023. године

Датум истека рока 13.09.2023. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-652/2023 од 24.08.2023. године, подносиоцу захтева: Барбара Николић, Ниш

Док.бр. 4-00-652/2023

Архива