Javno dostavljanje

/Javno dostavljanje
Javno dostavljanje2018-08-13T15:36:00+00:00

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl. glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Datum objave 07.06.2018. godine

Datum isteka roka 25.06.2018. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-717/2014 od 13.02.2018. godine, podnosiocu zahteva „Agencija Nada“ d.o.o. Vršac

Dok.br. 4-00-717/2014

Datum objave 13.08.2018. godine

Datum isteka roka 28.08.2018. godine

Javno dostavljanje odluke br. 4-00-128/2018 od 26.04.2018. godine, podnosiocu zahteva Radnja za montažu industrijskih mašina „Proces inženjering“ Beograd

Dok.br. 4-00-128/2018