Јавно достављање

/Јавно достављање
Јавно достављање2019-06-24T13:12:02+00:00

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл. гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Датум објаве 24.06.2019. године

Датум истека рока 09.07.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-110/2019 од 12.03.2019. године, изабраном понуђачу, као овлашћеном члану заједничке понуде, Милени Симић ПР Биро за инжењерске делатности, техничко саветовање и пројектовање „Konsalting projekt“ Нови Сад , ул. Булевар цара Лазара бр. 110/В1

Док.бр. 4-00-110/2019

Датум објаве 22.05.2019. године

Датум истека рока 06.06.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-165/2019 од 14.03.2019. године, изабраном понуђачу „Omvati“ Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 115

Док.бр. 4-00-165/2019

Датум објаве 13.05.2019. године

Датум истека рока 28.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1390/2018 од 01.03.2019. године, изабраном понуђачу „Фмит Плус“ д.о.о. Београд, ул. Браће Јерковића бр. 123а

Док.бр. 4-00-1390/2018

Датум објаве 10.05.2019. године

Датум истека рока 25.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-218/2019 од 25.03.2019. године, Тијани Секулић, адвокатском приправнику адвоката Милана Д. Терзића из Београда, ул. Димитрија Туцовића бр. 134, као пуномоћнику подносиоца захтева „Ћурдић“ д.о.о. Београд, ул. Унска бр. 1

Док.бр. 4-00-218/2019

Датум објаве 19.04.2019. године

Датум истека рока 04.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1329/2018 од 13.03.2019. године, подносиоцу захтева ПР Услуге у грађевинарству и превоз путника и робе „Милен транс“ Ћуприја, ул. Николе Тесле бр. 9а

Док.бр. 4-00-1329/2018

Датум објаве 19.04.2019. године

Датум истека рока 04.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1329/2018 од 11.12.2019. године, подносиоцу захтева ПР Услуге у грађевинарству и превоз путника и робе „Милен транс“ Ћуприја, ул. Николе Тесле бр. 9а

Док.бр. 4-00-1329/2018

Датум објаве 03.04.2019. године

Датум истека рока 18.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1350/2018 од 11.01.2019. године, изабраном понуђачу „Удружење Атлас“ Београд, ул. Љешка бр. 4

Док.бр. 4-00-1350/2018

Датум објаве 27.03.2019. године

Датум истека рока 11.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-98/2019 од 01.03.2019. године, изабраном понуђачу „Метал пројект студио“ Пландиште, ул. Пашњачка бр. 26

Док.бр. 4-00-98/2019

Датум објаве 22.03.2019. године

Датум истека рока 07.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1159/2018 од 25.12.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „Манес“ д.о.о. Топола, ул. Београдски пут бб

Док.бр. 4-00-1159/2018

Датум објаве 21.03.2019. године

Датум истека рока 06.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-48/2019 од 12.02.2019. године, подносиоцу захтева за заштиту права „BFS Servis“ d.o.o. Београд, ул. Хумска бр. 3ц

Док.бр. 4-00-48/2019

Датум објаве 20.03.2019. године

Датум истека рока 05.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1314/2018 од 26.12.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „Digital Store“ d.o.o. Београд, ул. Сланачки пут бр. 26

Док.бр. 4-00-1314/2018

Датум објаве 20.03.2019. године

Датум истека рока 05.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1257/2018 од 06.12.2018. године, изабраном понуђачу „Метал пројект студио“ Пландиште, ул. Пашњачка бр. 26

Док.бр. 4-00-1257/2018

Датум објаве 04.03.2019. године

Датум истека рока 20.03.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1203/2018 од 04.12.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „BFS SERVIS“ d.o.o. Београд, ул. Хумска бр. 3ц

Док.бр. 4-00-1203/2018

Датум објаве 26.02.2019. године

Датум истека рока 14.03.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1274/2018 од 16.01.2019. године, подносиоцу захтева за заштиту права „Vision smart plus“ d.o.o. Београд, ул. Стевана Дукића бр. 15

Док.бр. 4-00-1274/2018

Датум објаве 06.02.2019. године

Датум истека рока 21.02.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1175/2018 од 23.11.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „BFS Servis“ d.o.o. Београд, ул. Хумска бр. 3ц

Док.бр. 4-00-1175/2018

Датум објаве 23.01.2019. године

Датум истека рока 07.02.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1313/2018 од 28.11.2018. године, пуномоћнику подносиоца захтева Гордани Веселиновић, адвокату из Београда, ул. Доситејева бр. 2/8

Док.бр. 4-00-1313/2018

Датум објаве 27.11.2018. године

Датум истека рока 13.12.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-2082/2013 од 10.10.2018. године, изабраном понуђачу Ауто сервис „Баја“, Љубиша Миљковић пр, Бојник – Придворица

Док.бр. 4-00-2082/2013

Датум објаве 13.08.2018. године

Датум истека рока 28.08.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-128/2018 од 26.04.2018. године, подносиоцу захтева Радња за монтажу индустријских машина „Proces inženjering“ Београд

Док.бр. 4-00-128/2018

Датум објаве 07.06.2018. године

Датум истека рока 25.06.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-717/2014 од 13.02.2018. године, подносиоцу захтева „Агенција Нада“ д.о.о. Вршац

Док.бр. 4-00-717/2014