Јавно достављање

/Јавно достављање
Јавно достављање2021-11-23T09:54:12+00:00

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл. гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Датум објаве 23.11.2021. године

Датум истека рока 08.12.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-549/2021 од 02.09.2021. године,  подносиоцу захтева „AMG Pharm“ д.о.о. Београд, ул. Раблеова бр. 20

Док.бр. 4-00-549/2021

Датум објаве 18.11.2021. године

Датум истека рока 03.12.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-620/2021 од 07.10.2021. године,  подносиоцу захтева „Зоран Станисављевић ПР, Пројектни биро Замградња“, Сопот, ул. Лазе Имановића бр. 4

Док.бр. 4-00-620/2021

Датум објаве 08.11.2021. године

Датум истека рока 23.11.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-635/2021 од 10.09.2021. године,  подносиоцу захтева „G-Sell“ д.о.о. Зрењанин, ул. Жабаљска бр. 39

Док.бр. 4-00-635/2021

Датум објаве 26.10.2021. године

Датум истека рока 10.11.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-667/2021 од 29.09.2021. године,  подносиоцу захтева „AMG PHARM“ д.о.о. Београд, ул. Рабелова бр. 20 и пуномоћнику подносиоца захтева адв. Петар М. Црњански из Београда, ул. 29. новембра 68а

Док.бр. 4-00-667/2021

Датум објаве 13.10.2021. године

Датум истека рока 28.10.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-575/2021 од 20.08.2021. године,  подносиоцу захтева „Elios Group“ д.о.о. Суботица, ул. Браће Милашин бр. 107 и Студентска и омладинска задруга ”Младост Србије” Сомбор, ул. Стапарски пут 48

Док.бр. 4-00-575/2021

Датум објаве 27.09.2021. године

Датум истека рока 12.10.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-519/2021 од 05.08.2021. године,  подносиоцу захтева „Astra Security & Detectives“ д.о.о. Земун, ул. Булевар Николе Тесле бр. 3/117

Док.бр. 4-00-519/2021

Датум објаве 13.09.2021. године

Датум истека рока 28.09.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-335/2021 од 02.06.2021. године,  подносиоцу захтева „Фивас“ д.о.о. Београд, ул. Станоја Главаша бр. 31

Док.бр. 4-00-335/2021

Датум објаве 08.09.2021. године

Датум истека рока 23.09.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-524/2021 од 09.08.2021. године,  подносиоцу захтева „Јовста“ д.о.о. Београд, Баљевац бр. 106А, Обреновац

Док.бр. 4-00-524/2021

Датум објаве 31.08.2021. године

Датум истека рока 15.09.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1607/2017 од 15.06.2021. године,  пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Цвјетак Вјекославу из Београда, Марка Челебоновића 47/8

Док.бр. 4-00-1607/2017

Датум објаве 11.08.2021. године

Датум истека рока 26.08.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-325/2021 од 16.06.2021. године,  пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Јелици Драговић из Крагујевца, Стојана Протића 22/21

Док.бр. 4-00-325/2021

Датум објаве 11.08.2021. године

Датум истека рока 26.08.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-410/2021 од 01.07.2021. године,  пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Катарини Мијић из Београда, Кнеза Милоша бр 58

Док.бр. 4-00-410/2021

Датум објаве 11.08.2021. године

Датум истека рока 26.08.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-263/2021 од 07.05.2021. године,  подносиоцу захтева ”АМЦЦ Центар” доо Београд, Зрењанински пут 128Е

Док.бр. 4-00-263/2021

Датум објаве 16.07.2021. године

Датум истека рока 31.07.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-320/2021 од 28.05.2021. године, пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Драгану Симићу из Беле Цркве, ул. Војвођанских бригада бб

Док.бр. 4-00-320/2021

Датум објаве 30.06.2021. године

Датум истека рока 15.07.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-181/2021 од 19.05.2021. године, изабраном понуђачу „Pyrkonit“ д.о.о. Смедерево, ул. 16. октобар бр. 20

Док.бр. 4-00-181/2021

Датум објаве 17.06.2021. године

Датум истека рока 02.07.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-140/2021 од 16.04.2021. године, пуномоћнику подносиоца захтева адвокату Гордани С. Веселиновић, ул. Доситејева бр. 2/8, Београд – Земун

Док.бр. 4-00-140/2021

Датум објаве 04.06.2021. године

Датум истека рока 19.06.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-194/2021 од 09.04.2021. године, подносиоцу захтева „Bitka za Košutnjak“  Београд, ул. Милорада Драшковића бр. 28

Док.бр. 4-00-194/2021

Датум објаве 21.05.2021. године

Датум истека рока 05.06.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-11/2021 од 29.01.2021. године, подносиоцу захтева „Well Pharm“ д.о.о. Београд, ул. Дурмиторска бр. 2

Док.бр. 4-00-11/2021

Датум објаве 19.04.2021. године

Датум истека рока 05.05.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-17/2021 од 28.01.2021. године, подносиоцу захтева „Aba Group“ д.о.о. Београд, ул. Бежанијских илегалаца бр. 3

Док.бр. 4-00-17/2021

Датум објаве 05.02.2021. године

Датум истека рока 20.02.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-951/2020 од 19.11.2020. године, подносиоцу захтева Љубица Мирковић-Бирамах, предузетник, „Феникс инжењеринг плус“ Београд, Канарево Брдо бр. 40

Док.бр. 4-00-951/2020

Датум објаве 02.02.2021. године

Датум истека рока 17.02.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1105/2020 од 28.12.2020. године, подносиоцу захтева „Лакомица“ д.о.о. Прокупље, Шишмановац 18425

Док.бр. 4-00-1105/2020

Датум објаве 29.01.2021. године

Датум истека рока 13.02.2021. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-663/2020 од 02.10.2020. године, изабраном понуђачу „Fenix construction“ д.о.о. Прешево, ул. 15. новембра бб

Док.бр. 4-00-663/2020

Датум објаве 04.09.2020. године

Датум истека рока 19.09.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-472/2017 од 29.05.2020. године, подносиоцу захтева „Teamnet Business Solutions“ д.о.о. Београд , ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6/XVI

Док.бр. 4-00-472/2017

Датум објаве 30.06.2020. године

Датум истека рока 15.07.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-340/2020 од 20.05.2020. године, подносиоцу захтева „ЕС Енерго Сервис Београд“ д.о.о. Београд , ул. Кружни пут бр. 9в

Док.бр. 4-00-340/2020

Датум објаве 26.06.2020. године

Датум истека рока 11.07.2020. године

Јавно достављање одговора на допис бр. 031-01-2/2020-03 од 22.04.2020. године, са прилогом, Зорану Живковићу из Смедерева, ул. Старца Вујадина бр. 93

Док.бр. 031-01-2/2020-03

Датум објаве 26.06.2020. године

Датум истека рока 11.07.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-185/2020 од 28.04.2020. године, подносиоцу захтева „MG Net Engineering“ д.о.о. Панчево, ул. Доситеја Обрадовића бр. 5

Док.бр. 4-00-185/2020

Датум објаве 25.06.2020. године

Датум истека рока 10.07.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1496/2017 од 05.03.2020. године, изабраном понуђачу „Profico“ д.о.о. Београд, ул. Вишњичка бр. 91

Док.бр. 4-00-1496/2017

Датум објаве 15.06.2020. године

Датум истека рока 30.06.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-295/2020 од 05.05.2020. године, изабраном понуђачу „Дил инжењеринг консалтинг“ д.о.о. Београд, ул. Мирочка бр. 1

Док.бр. 4-00-295/2020

Датум објаве 05.06.2020. године

Датум истека рока 20.06.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-154/2020 од 12.03.2020. године, подносиоцу захтева „BBM Training & Consulting“ Бранка Буквић Мијатовић предузетник из Вранића, ул. Тихомира Степановића бр. 32

Док.бр. 4-00-154/2020

Датум објаве 20.02.2020. године

Датум истека рока 06.03.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-823/2019 од 10.12.2019. године, подносиоцу захтева Маја Николић Пр Инжењерске делатности и техничко саветовање „Kонструкције нс 2016“, Нови Сад, ул. Јанка Чмелика бр. 264

Док.бр. 4-00-823/2019

Датум објаве 07.02.2020. године

Датум истека рока 22.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-393/2019 од 18.06.2019. године, подносиоцу захтева „Matović tours“ д.о.о. Чачак, ул. Браће Станића бр. 65

Док.бр. 4-00-393/2019

Датум објаве 04.02.2020. године

Датум истека рока 19.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-574/2019 од 27.12.2019. године, наручиоцу Спортско рекреативни пословни центар „Милан Гале Мушкатировић“ Београд, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 63

Док.бр. 4-00-574/2019

Датум објаве 04.02.2020. године

Датум истека рока 19.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-823/2019 од 17.10.2019. године, подносиоцу захтева Маја Николић Пр Инжењерске делатности и техничко саветовање „Kонструкције НС 2016“, Нови Сад, ул. Јанка Чмелика бр. 26А

Док.бр. 4-00-823/2019

Датум објаве 30.01.2020. године

Датум истека рока 14.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-687/2019 од 21.08.2019. године, подносиоцу захтева „Хана и Сара“ ПР Јасмина Бакић, Сопот, Поповић, ул. Десе Марковића бр. 37

Док.бр. 4-00-687/2019

Датум објаве 29.01.2020. године

Датум истека рока 13.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1061/2019 од 03.12.2019. године, изабраном понуђачу „Старс ЛТД“ д.о.о. Београд, ул. Булевар војводе Мишића бр. 17

Док.бр. 4-00-1061/2019

Датум објаве 28.01.2020. године

Датум истека рока 12.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-556/2019 од 27.08.2019. године, подносиоцу захтева Маја Николић Пр Инжењерске делатности и техничко саветовање конструкције НС 2016 Нови Сад, ул. Јанка Чмелика бр. 26А

Док.бр. 4-00-556/2019

Датум објаве 28.01.2020. године

Датум истека рока 12.02.2020. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-796/2019 од 21.10.2019. године, изабраном понуђачу „ЦПМ“ д.о.о. Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 11Д

Док.бр. 4-00-796/2019

Датум објаве 11.12.2019. године

Датум истека рока 26.12.2019. године

Јавно достављање дописа бр. 4-00-574/2019 од 26.09.2019. године, наручиоцу Спортски центар „Милан Гале Мушкатировић“, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 63

Док.бр. 4-00-574/2019

Датум објаве 22.11.2019. године

Датум истека рока 07.12.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-266/2015 од 09.10.2019. године, наручиоцу ЈП „Завод за изградњу“ Кула, ул. Лењинова бр. 8

Док.бр. 4-00-266/2015

Датум објаве 04.11.2019. године

Датум истека рока 19.11.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-885/2019 од 03.10.2019. године, пуномоћнику подносиоца захтева, адвокату Александри Литричин из Београда, ул. Мачванска бр. 20

Док.бр. 4-00-885/2019

Датум објаве 23.10.2019. године

Датум истека рока 07.11.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-635/2019 од 01.08.2019. године, изабраном понуђачу, „Bobić Cop NS“ д.о.о. Петроварадин, ул. Тешана Подруговића бр. 32

Док.бр. 4-00-635/2019

Датум објаве 24.06.2019. године

Датум истека рока 09.07.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-110/2019 од 12.03.2019. године, изабраном понуђачу, као овлашћеном члану заједничке понуде, Милени Симић ПР Биро за инжењерске делатности, техничко саветовање и пројектовање „Konsalting projekt“ Нови Сад , ул. Булевар цара Лазара бр. 110/В1

Док.бр. 4-00-110/2019

Датум објаве 22.05.2019. године

Датум истека рока 06.06.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-165/2019 од 14.03.2019. године, изабраном понуђачу „Omvati“ Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 115

Док.бр. 4-00-165/2019

Датум објаве 13.05.2019. године

Датум истека рока 28.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1390/2018 од 01.03.2019. године, изабраном понуђачу „Фмит Плус“ д.о.о. Београд, ул. Браће Јерковића бр. 123а

Док.бр. 4-00-1390/2018

Датум објаве 10.05.2019. године

Датум истека рока 25.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-218/2019 од 25.03.2019. године, Тијани Секулић, адвокатском приправнику адвоката Милана Д. Терзића из Београда, ул. Димитрија Туцовића бр. 134, као пуномоћнику подносиоца захтева „Ћурдић“ д.о.о. Београд, ул. Унска бр. 1

Док.бр. 4-00-218/2019

Датум објаве 19.04.2019. године

Датум истека рока 04.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1329/2018 од 13.03.2019. године, подносиоцу захтева ПР Услуге у грађевинарству и превоз путника и робе „Милен транс“ Ћуприја, ул. Николе Тесле бр. 9а

Док.бр. 4-00-1329/2018

Датум објаве 19.04.2019. године

Датум истека рока 04.05.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1329/2018 од 11.12.2019. године, подносиоцу захтева ПР Услуге у грађевинарству и превоз путника и робе „Милен транс“ Ћуприја, ул. Николе Тесле бр. 9а

Док.бр. 4-00-1329/2018

Датум објаве 03.04.2019. године

Датум истека рока 18.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1350/2018 од 11.01.2019. године, изабраном понуђачу „Удружење Атлас“ Београд, ул. Љешка бр. 4

Док.бр. 4-00-1350/2018

Датум објаве 27.03.2019. године

Датум истека рока 11.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-98/2019 од 01.03.2019. године, изабраном понуђачу „Метал пројект студио“ Пландиште, ул. Пашњачка бр. 26

Док.бр. 4-00-98/2019

Датум објаве 22.03.2019. године

Датум истека рока 07.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1159/2018 од 25.12.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „Манес“ д.о.о. Топола, ул. Београдски пут бб

Док.бр. 4-00-1159/2018

Датум објаве 21.03.2019. године

Датум истека рока 06.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-48/2019 од 12.02.2019. године, подносиоцу захтева за заштиту права „BFS Servis“ d.o.o. Београд, ул. Хумска бр. 3ц

Док.бр. 4-00-48/2019

Датум објаве 20.03.2019. године

Датум истека рока 05.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1314/2018 од 26.12.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „Digital Store“ d.o.o. Београд, ул. Сланачки пут бр. 26

Док.бр. 4-00-1314/2018

Датум објаве 20.03.2019. године

Датум истека рока 05.04.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1257/2018 од 06.12.2018. године, изабраном понуђачу „Метал пројект студио“ Пландиште, ул. Пашњачка бр. 26

Док.бр. 4-00-1257/2018

Датум објаве 04.03.2019. године

Датум истека рока 20.03.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1203/2018 од 04.12.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „BFS SERVIS“ d.o.o. Београд, ул. Хумска бр. 3ц

Док.бр. 4-00-1203/2018

Датум објаве 26.02.2019. године

Датум истека рока 14.03.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1274/2018 од 16.01.2019. године, подносиоцу захтева за заштиту права „Vision smart plus“ d.o.o. Београд, ул. Стевана Дукића бр. 15

Док.бр. 4-00-1274/2018

Датум објаве 06.02.2019. године

Датум истека рока 21.02.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1175/2018 од 23.11.2018. године, подносиоцу захтева за заштиту права „BFS Servis“ d.o.o. Београд, ул. Хумска бр. 3ц

Док.бр. 4-00-1175/2018

Датум објаве 23.01.2019. године

Датум истека рока 07.02.2019. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-1313/2018 од 28.11.2018. године, пуномоћнику подносиоца захтева Гордани Веселиновић, адвокату из Београда, ул. Доситејева бр. 2/8

Док.бр. 4-00-1313/2018

Датум објаве 27.11.2018. године

Датум истека рока 13.12.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-2082/2013 од 10.10.2018. године, изабраном понуђачу Ауто сервис „Баја“, Љубиша Миљковић пр, Бојник – Придворица

Док.бр. 4-00-2082/2013

Датум објаве 13.08.2018. године

Датум истека рока 28.08.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-128/2018 од 26.04.2018. године, подносиоцу захтева Радња за монтажу индустријских машина „Proces inženjering“ Београд

Док.бр. 4-00-128/2018

Датум објаве 07.06.2018. године

Датум истека рока 25.06.2018. године

Јавно достављање одлуке бр. 4-00-717/2014 од 13.02.2018. године, подносиоцу захтева „Агенција Нада“ д.о.о. Вршац

Док.бр. 4-00-717/2014