Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki objavila je „Bilten pravne prakse“ broj 8-9/2018

//Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki objavila je „Bilten pravne prakse“ broj 8-9/2018

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kontinuirano sprovodi aktivnosti kroz koje se stručnoj i široj javnosti predstavljaju stavovi iz odluka koje je ovaj organ doneo odlučujući u postupcima zaštite prava, a koje pored objavljivanja odluka na internet-sajtu Republičke komisije i na Portalu javnih nabavki, poslednjih pet godina obuhvataju i redovna izdanja Biltena pravne prakse Republičke komisije.

Nastavljajući realizaciju aktivnosti po preporukama inicijative SIGMA, a zahvaljujući Misiji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Republici Srbiji i Programu za razvoj UN (UNDP) u okviru projekta „Ubrzavanje mehanizma odgovornosti u javnim finansijama“ čiji je korisnik bila Republička komisija, pripremljen je i objavljen Bilten pravne prakse Republičke komisije izdanje broj 8-9/2018, sa temom „Najčešći slučajevi neuspešnog osporavanja radnji naručilaca u postupcima javnih nabavki kroz primere iz prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki“.

S obzirom na to da je tema Biltena posebno sagledana i sa stanovišta zainteresovanih lica i ponuđača, a uvažavajući i podstičući širu konkurenciju u postupcima javnih nabavki, ovo izdanje Biltena pripremljeno je i objavljeno i na engleskom jeziku.

„Bilten pravne prakse“ broj 8-9/2018 – ćirilica

„Bilten pravne prakse“ broj 8-9/2018 – latinica

„Bilten pravne prakse“ broj 8-9/2018 – engleski

2019-03-14T14:34:05+00:0014. 03. 2019.|Aktuelnosti|