Радионица „Систем правне заштите у Републици Словенији“ у оквиру сарадње са иницијативом СИГМА

//Радионица „Систем правне заштите у Републици Словенији“ у оквиру сарадње са иницијативом СИГМА

У оквиру континуиране сарадње са Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) иницијатива СИГМА/ОЕЦД, је у просторијама Републичке комисије 29. октобра 2019. године, одржала радионицу „Систем правне заштите у Републици Словенији“. Радионици су присуствовали чланови Републичке комисије и запослени у Служби Републичке комисије.

У име иницијативе СИГМА/ОЕЦД, уводним излагањем, учесницима се обратио Георг Казан, виши саветник за област јавних набавки.

Сашо Матас,  генерални директор у Директорату за јавне набавке Министарства за јавну управу Републике Словеније, говорио је о најновијим променама жалбеног система у области јавних набавки у Словенији, као и разлозима за увођење поменутих промена. Поред наведеног г. Матас је акценат у свом излагању ставио на функционисање система електронских набавки у Словенији и утицај примене електронских набавки на систем правне заштите у области јавних набавки. Радионица је била изузетно интерактивна с обзиром на то да је предавач навео низ конкретних примера заснованих  на националном искуству стеченом кроз примену директива Европске уније у области јавних набавки.

Агенда

Презентација1

Презентација2

2019-10-30T15:50:19+00:0030. 10. 2019.|Актуелности|