Radionica o Direktivama EU u oblasti javnih nabavki u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

//Radionica o Direktivama EU u oblasti javnih nabavki u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

U okviru kontinuirane saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, inicijativa SIGMA/OECD, je u prostorijama Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 23. aprila 2018. godine, održala radionicu na temu novih Direktiva EU u oblasti javnih nabavki. Radionici su prisustvovali članovi i zaposleni u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

U ime inicijative SIGMA/OECD, uvodnim izlaganjem, učesnicima se obratila Erika Bozzay, viši savetnik za oblast javnih nabavki.

Steen Bruun-Nielsen, ekspert SIGMA, govorio je o načinu na koji su postupci javnih nabavki konkurentski dijalog, e-licitacija, postupak inovativnog partnerstva definisani Direktivama EU o javnim nabavkama iz 2014. godine. Pored navedenog govorio je i o elementima Direktiva EU o javnim nabavkama iz 2014. godine koji se odnose na tzv. self-cleaning mehanizme kao osnove za isključenje, računanje troškova životnog ciklusa kao deo planiranja javne nabavke i ocenjivanja ponuda, te i o izmenama ugovora.

Takođe, Zoran Blažević, ekspert SIGMA, govorio je o sistemu elektronskih javnih nabavki u Hrvatskoj, kao i novoj praksi u segmentu ocene ponuda, pri čemu je posebnu pažnju posvetio temama: dopunjavanje ponude, zaštita načela javnih nabavki, praksa Suda pravde EU u oblasti javnih nabavki kao i praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske.

Agenda

Prezentacije

2018-04-25T12:17:41+00:0025. 04. 2018.|Aktuelnosti|