Радионицa o Директивама ЕУ у области јавних набавки у оквиру сарадње са иницијативом СИГМА

//Радионицa o Директивама ЕУ у области јавних набавки у оквиру сарадње са иницијативом СИГМА

У оквиру континуиране сарадње са Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки, иницијатива СИГМА/ОЕЦД, је у просторијама Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 23. априла 2018. године, одржала радионицу на тему нових Директива ЕУ у области јавних набавки. Радионици су присуствовали чланови и запослени у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

У име иницијативе СИГМА/ОЕЦД, уводним излагањем, учесницима се обратила Erika Bozzay, виши саветник за област јавних набавки.

Steеn Bruun-Nielsen, експерт СИГМА, говорио је о начину на који су поступци јавних набавки конкурентски дијалог, е-лицитација, поступак иновативног партнерства дефинисани Директивама ЕУ о јавним набавкама из 2014. године. Поред наведеног говорио је и о елементима Директива ЕУ о јавним набавкама из 2014. године који се односе на тзв. self-cleaning механизме као основе за искључење, рачунање трошкова животног циклуса као део планирања јавне набавке и оцењивања понуда, те и о изменама уговора.

Такође, Зоран Блажевић, експерт СИГМА, говорио је о систему електронских јавних набавки у Хрватској, као и новој пракси у сегменту оцене понуда, при чему је посебну пажњу посветио темама: допуњавање понуде, заштита начела јавних набавки, пракса Суда правде ЕУ у области јавних набавки као и пракси Државне комисије за контролу поступака јавне набаве Републике Хрватске.

Агенда

Презентације

2018-04-25T12:17:41+00:0025. 04. 2018.|Актуелности|