Održan 7. sastanak Mreže prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije

//Održan 7. sastanak Mreže prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije

Predstavnice Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki učestvovale su na 7. sastanku Mreže prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije, koju je organizovao Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP sa Državnom revizijskom komisijom Republike Slovenije, 2. oktobra 2019. na Bledu.

Mreža prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije – predviđena Strategijom jedinstvenog tržišta EU, uspostavljena je kao odgovor na Izveštaj Evropske komisije o delotvornosti direktiva o pravnoj zaštiti u oblasti javnih nabavki, od 24. januara 2017. godine. Mreža ima za cilj podsticanje saradnje i razmene informacija radi pružanja podrške efikasnom funkcionisanju nacionalnih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, uključujući prikupljanje podataka i razvijanje indikatora koji se odnose na nacionalne sisteme pravne zaštite.

Sastanku su, pored predstavnika revizijskih tela zemalja članica EU, po prvi put, prisustvovali predstavnici zemalja Zapadnog Balkana.

Nakon uvodnog izlaganja predsednika Državne revizijske komisije Republike Slovenije, prepodnevni deo sastanka bio je posvećen osnovama za isključenje ekonomskih subjekata iz postupka javne nabavke, presudama Suda pravde EU u oblasti javnih nabavki s posebnim naglaskom na oblast pravne zaštite, kao i prezentacijama nacionalnih sistema za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u kom delu je posebno zapaženu prezentaciju imala Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
U poslepodnevnom delu sastanka bilo je reči o prikupljanju podataka za indikatore u oblasti pravne zaštite, načinu obrade poverljivih informacija u postupcima zaštite prava, kao i o primerenim načinima komunikacije revizijskih tela sa medijima i javnošću uopšte.

Agenda

2019-10-10T12:28:46+00:0010. 10. 2019.|Aktuelnosti|