Odlučivanje i način rada

//Odlučivanje i način rada
Odlučivanje i način rada2024-01-30T13:34:56+00:00

Republička komisija radi i odlučuje u većima od tri člana, osim kada je drugačije uređeno Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019, 92/2023; u daljem tekstu: ZJN).

Sastav veća regulisan je odredbom člana 198. ZJN, a način organizacije rada Republičke komisije bliže je uređen Poslovnikom o radu.

Za punovažno odlučivanje na sednici veća potrebno je prisustvo svih članova veća, a odluke se donose većinom glasova članova veća, koji ne mogu da budu uzdržani od glasanja.

Republička komisija može da odlučuje i na opštoj sednici, koju saziva predsednik Republičke komisije, a koju čine predsednik i najmanje šest članova.

U skladu sa odredbama ZJN na opštoj sednici Republička komisija usvaja obavezujuće načelne pravne stavove u vezi sa primenom propisa iz svoje nadležnosti, usvaja poslovnik o radu, odlučuje postupajući po odluci Upravnog suda kojom je u upravnom sporu poništena odluka Republičke komisije i utvrđuje pravna shvatanja u vezi sa primenom propisa iz svoje nadležnosti u cilju usaglašavanja pravne prakse veća Republičke komisije.

Odluke na opštoj sednici donose se dvotrećinskom većinom glasova, predsednika Republičke komisije i svih članova.