Odlučivanje i način rada

//Odlučivanje i način rada
Odlučivanje i način rada2017-11-14T11:37:35+00:00

Republička komisija radi i odlučuje u većima od tri člana. Svako veće čini najmanje dva člana koja su izabrana u skladu sa članom 141. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, od kojih je jedan predsednik veća. Za punovažno odlučivanje na sednici veća potrebno je prisustvo svih članova veća.

Republička komisija usvaja načelne pravne stavove u vezi sa primenom propisa iz njene nadležnosti na opštoj sednici koju saziva predsednik Republičke komisije, a  na kojoj učestvuju predsednik i svi članovi Republičke komisije.

Način rada Republičke komisije bliže se uređuje Poslovnikom o radu Republičke komisije koji donosi Republička komisija dvotrećinskom većinom glasova, članova i predsednika Republičke komisije.