Žalba na zaključak naručioca

//Žalba na zaključak naručioca
Žalba na zaključak naručioca2017-12-21T09:58:51+00:00

O žalbi na zaključak naručioca odlučuje Republička komisija. Zaključak donosi naručilac kada u postupku prethodne provere utvrdi da nisu ispunjeni potrebne procesne pretpostavke da bi se odlučivalo o osnovanosti zahteva za zaštitu prava, te tada zaključkom:

  • odbaci zahtev za zaštitu prava kao nepotpun u smislu člana 151. Zakona o javnim nabavkama,
  • odbaci zahtev za zaštitu prava kao neblagovremen,
  • odbaci zahtev za zaštitu prava zbog nedostatka aktivne legitimacije.

Protiv svakog od navedenih zaključaka može se podneti žalba Republičkoj komisiji i to u roku od tri dana od dana prijema zaključka, dok se kopija žalbe uvek istovremeno dostavlja naručiocu.

U slučaju kada je podneta žalba, naručilac je dužan da u roku od tri dana dostavi Republičkoj komisiji potrebnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke radi odlučivanja o žalbi.

Republička komisija, ako utvrdi da je žalba podneta blagovremeno i od strane ovlašćenog lica, donosi rešenje kojim:

  • usvaja žalbu kao osnovanu te poništava zaključak naručioca, ili
  • odbija žalbu kao neosnovanu te potvrđuje zaključak naručioca.

O žalbi protiv zaključka naručioca Republička komisija odlučuje u roku od osam dana od dana prijema žalbe, odnosno prijema dokumentacije iz postupka javne nabavke koju naručilac dostavlja radi odlučivanja o žalbi.