Predlozi2017-11-14T11:34:04+00:00

  Na način i pod uslovima propisanim relevantnim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Republičkoj komisiji se mogu podneti na odlučivanje i:

  • Predlog naručioca da podneti zahtev za zaštitu prava ne sprečava donošenje odluke, odnosno zaključenje ugovora ili okvirnog sporazuma i predlog naručioca da zahtev za zaštitu prava koji je podnet posle zaključenja ugovora u skladu sa članom 112. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ne sprečava njegovo izvršenje;
  • Predlog naručioca da se odobri zaključenje ugovora o javnoj nabavci iz člana 30. stav 3. Zakona o javnim nabavkama;
  • Predlog podnosioca zahteva za zaštitu prava da se zabrani zaključenje ili izvršenje ugovora o javnoj nabavci;
  • Zahtev podnosioca zahteva za zaštitu prava ili zainteresovanog lica za poništenje ugovora o javnoj nabavci.