Serija radionica u okviru saradnje sa NALED-om

//Serija radionica u okviru saradnje sa NALED-om

U okviru  projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta”, koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), u periodu od 12. do 14. 04.2022. godine u prostorijama Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki održane su 3 radionice na kojima su se predsednik i članovi Republičke komisije, kao i zaposleni u Službi Republičke komisije bavili aktuelnim temama iz oblasti javnih nabavki, sa posebnim osvrtom na iskustva i pozitivne primere iz prakse nastale u radu referentnih institucija u oblasti javnih nabavki u Republici Sloveniji.

 

Gospodin Sašo Matas,  generalni direktor u Direktoratu za javne nabavke Ministarstva za javnu upravu Republike Slovenije, koji je stručnoj javnosti poznat kao međunarodno priznati stručnjak na polju primene EU direktiva u oblasti javnih nabavki, tokom prve radionice najpre je govorio je o najnovijim trendovima u oblasti tzv. „zelenih“  javnih nabavki (zakonodavstvo, praksa i iskustva Republike Slovenije), kao i o praksi u državama članicama EU i presudama Suda pravde EU u ovoj oblasti, a potom je prezentovao praksu i iskustva u vezi sa  tehnikom sprovođenja postupka javne nabavke putem sistema dinamičkih nabavki (SDN).

Drugog dana na radionici je obrađivana tema javno-privatnih partnerstava, sa detaljnim osvrtom na normativni okvir, teorijske stavove u vezi sa primenom ove vrste postupka, uz prikaz i diskusiju na temu konkretnih primera, te su na isti način prisutni upoznati i sa funkcionisanjem sistema javnih nabavki u Republici Sloveniji u vreme epidemije COVID-19.

Tema treće radionice i izlaganja predavača bila je  primena kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude (ENP),  a u vezi sa istom predavač je deo izlaganja posvetio pitanju promene ugovorne cene.

 

Radionice su od strane učesnika ocenjene kao snažan doprinos potvrđivanju dobre prakse u radu Republičke komisije i napretku normativnog okvira u Republici Srbiji, kao osnova za dalje unapređivanje kvaliteta rada ovog organa, s obzirom na to da je predavač naveo niz konkretnih  primera zasnovanih  na nacionalnom iskustvu stečenom kroz primenu direktiva Evropske unije u oblasti javnih nabavki, te izneo pozitivnu stručnu ocenu o normativnom okviru i sistemu javnih nabavki u Republici Srbiji.

Agenda

 

2022-04-19T17:42:47+00:0019. 04. 2022.|Aktuelnosti|