Radna poseta institucijama Republike Slovenije u oblasti zaštite prava i politike javnih nabavki

//Radna poseta institucijama Republike Slovenije u oblasti zaštite prava i politike javnih nabavki

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki su, u okviru projektne podrške OEBS-a, 5.12 i 6.12. 2019. godine, posetili Državnu revizijsku komisiji, nadležnu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u Republici Sloveniji i Ministarstvo za javnu upravu-Direktorat za javne nabavke, organ nadležan za politiku javnih nabavki u Republici Sloveniji.

Na sastanku u Državnoj revizijskoj komisiji razmatrana su pravna pitanja od značaja za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji i Republici Sloveniji. Naglasak u razgovorima bio je na nedavnim izmenama Zakona o zakonskoj zaštiti u postupcima javnih nabavki u Republici Sloveniji, kao i sudskoj zaštiti u ovoj oblasti, zatim na uporednoj praksi u vezi sa donošenjem odluka u oblasti zaštite prava, tretmanu velikih infrastrukturnih projekata i usklađivanju sa direktivama EU u oblasti elektronskih javnih nabavki.

Na sastanku u Ministarstvu za javnu upravu-Direktoratu za javne nabavke razmatrana su pitanja koja su se odnosila na okvirne sporazume (način sprovođenja postupka, kako se definišu kriterijumi za izbor, koji kriterijumi za dodelu se primenjuju; predmet nabavke u okvirnom sporazumu i promena predmeta – promena specifikacija i promena vrednosti; statistički podaci u vezi sa okvirnim sporazumima; realizacija okvirnih sporazuma – odnos sredstava kojima se raspolaže za nabavku kroz okvirni sporazum i realizovanih količina predmeta). Poseban akcenat kolege iz Slovenije stavile su na pitanja u vezi sa načinom sprovođenja stručne ocene ponuda uz korišćenje Evropskog jedinstvenog dokumenta o javnoj nabavci-ESPD (način postupanja sa ponudom nakon otvaranja, koraci u stručnoj oceni – šta se prvo razmatra, kako se vrši provera odsustva osnova za isključenje i ispunjenosti kriterijuma za izbor-redosled pozivanja ponuđača, vršenje uvida u dokumenta, ostvarivanje zaštite prava itd.).

2019-12-12T13:11:04+00:0012. 12. 2019.|Aktuelnosti|