Радионица “Унапређење система јавних набавки у Србији – врсте нерегуларности и настојања да се оне идентификују“

//Радионица “Унапређење система јавних набавки у Србији – врсте нерегуларности и настојања да се оне идентификују“

У Београду је 30. јуна 2017. године одржана радионица посвећена анализи 11 најчешћих грешака наручилаца приликом спровођења поступака јавних набавки, које је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки уочила приликом решавања о поднетим захтевима за заштиту права. Анализу најчешћих грешака у поступцима јавних набавки приликом спровођења поступака јавних набавки израдила је Републичка комисија, у сврху смањења грешака наручилаца и смањења броја поднетих захтева за заштиту права, чиме ће се обезбедити ефикасније задовољење потреба крајњих корисника (грађана) у поступцима јавних набавки.

 

 

Ова интерактивна радионица представља активност у оквиру техничке помоћи програма СИГМА/ОЕЦД који финансира Европске унија, а која има за циљ јачање капацитета наручилаца, а све у контексту даљег усклађивања са законодавством ЕУ.

Радионици је присуствовало око 80 представника наручилаца (ЈП „ЕПС“, ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, ЈП „ЕМС“, ЈП „Градско стамбено“, Београд, Народна банка Србије, Републички фонд за здравствено осигурање, представници здравствених центара и многи други), који су поставили и велики број питања представницима Републичке комисије и програма СИГМА/ОЕЦД, а у вези са правилним начинима спровођења поступака јавних набавки.

Скуп је, у име програма СИГМА/ОЕЦД, ко-организатора догађаја, отворила Ерика Бозај, задужена за праћење области јавних набавки у СИГМА/ОЕЦД. О могућностима за даље унапређење заштите права у поступцима јавних набавки говорила је Хана Хукић, председница Републичке комисије. О најчешћим грешкама наручилаца говорили су Бранимир Благојевић, члан Републичке комисије и Зоран Блажевић, спољни експерт СИГМА/ОЕЦД који се дуги низ година бави јавним набавкама у Републици Хрватској и у региону.

Агенда.docx

Презентација1.pptx

Презентација2.pdf

Галерија.docx

2018-01-26T15:43:18+00:00