Predlozi

/Predlozi
Predlozi2020-12-16T12:50:17+00:00

Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka zaštite prava, osim u slučaju pregovaračkog postupka iz člana 61. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 91/2019; u daljem tekstu: ZJN).

S obzirom na navedeno, naručilac može, na način i pod uslovima propisanim članom 216. stav 2 i 5. ZJN Republičkoj komisiji podneti na odlučivanje

  • Predlog da se dozvoli nastavak sprovođenja postupka javne nabavke pre okončanja postupka zaštitite prava;
  • Predlog da se dozvoli izvršenje ugovora o javnoj nabavci ukoliko je zahtev za zaštitu prava podnet nakon zaključenja ugovora u skladu sa članom 151. stav 2. tač. 1)-3) ZJN;

Ukoliko je reč o sprovođenju pregovaračkog postupka iz člana 61. stav 1. tačka 2) ZJN podnosilac zahteva za zaštitu prava može u  skladu sa članom 216. stav 6. ZJN da podnese Republičkoj komisiji

  • Predlog za donošenje rešenja kojim se naručiocu zabranjuje da nastavi postupak javne nabavke, odnosno da zaključi ili izvrši ugovor o javnoj nabavci