Obaveštenje

//Obaveštenje

Počev od od 01. jula 2020. godine, u skladu sa članom 247. stav 1. primenjuje se Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019, u daljem tekstu: ZJN), kojim danom je u skladu sa članom 245. ZJN, prestao da važi  Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15).

Imajući u vidu navedeno, Republička komisija je u skladu sa članom 246. stav 2. ZJN, predmete koji se odnose na prekršaje iz Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/15 i 68/15) predala stvarno i mesno nadležnim prekršajnim sudovima.

2020-07-31T13:45:26+00:0031. 07. 2020.|Aktuelnosti|