Nadležnost

//Nadležnost
Nadležnost2024-01-30T13:32:06+00:00

Obim nadležnosti ovog organa utvrđen je odredbom člana 187. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019, 92/2023), kojim je propisano da Republička komisija:

 1. odlučuje o zahtevu za zaštitu prava;
 2. odlučuje o žalbi protiv rešenja naručioca;
 3. odlučuje o predlogu naručioca da podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje postupanje u postupku javne nabavke;
 4. odlučuje o predlogu podnosioca zahteva za zaštitu prava da se zabrani nastavak postupka javne nabavke, zaključenje ili izvršenje ugovora o javnoj nabavci;
 5. odlučuje o troškovima postupka zaštite prava i troškovima pripreme ponude;
 6. prati i kontroliše sprovođenje odluka koje donosi;
 7. izriče novčane kazne u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 8. poništava ugovor u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 9. podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kada postupajući u okviru svojih nadležnosti utvrdi da je učinjena povreda ovog zakona  koja može da bude osnov prekršajne odgovornosti;
 10. sarađuje sa domaćim i stranim institucijama i stručnjacima u oblasti javnih nabavki, u cilju unapređenja sistema javnih nabavki, a naročito zaštite prava i drugih postupaka iz nadležnosti Republičke komisije;
 11. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.