Novi broj „Biltena pravne prakse“ br. 10-11/2019

//Novi broj „Biltena pravne prakse“ br. 10-11/2019

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kao deo svojih aktivnosti redovno obaveštava stručnu i širu javnost o stavovima iz odluka koje je ovaj organ doneo odlučujući u postupcima zaštite prava. Ove aktivnosti, pored objavljivanja odluka na internet prezentaciji Republičke komisije, kao i na Portalu javnih nabavki, u poslednjih šest godina obuhvataju i redovna izdanja Biltena pravne prakse Republičke komisije.

Nastavljajući praksu koja je započeta sa prvim brojem Biltena iz 2014. godine, Republička komisija je, uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Republici Srbiji, pripremila i objavila Bilten pravne prakse Republičke komisije izdanje broj 10-11/2019, sa temom „EFEKTI PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA KROZ PRAKSU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI“ u izdanju na srpskom jeziku.

S obzirom na to da je prethodno izdanje Biltena broj 8-9/2018, koje je objavljeno na engleskom jeziku naišlo na dobar prijem kod zainteresovanih lica i da je kao primer dobre prakse pohvalno ocenjeno od strane domaće stručne javnosti kao i relevantnih eksperata Evropske komisije, Republička komisija je, istovremeno imajući u vidu podsticanje šire konkurencije u postupcima javnih nabavki, i ovo izdanje pripremila i objavila na engleskom jeziku.

U Biltenu broj 10-11/2019 pored autorskih tekstova u kojima su obrađene pojedine stručne teme na osnovu prakse Republičke komisije u predmetima u kojima je ovaj organ odlučivao u postupcima zaštite prava, predstavljeni su takođe, kroz podatke iz prakse Republičke komisije, efekti primene Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/15 i 68/15). S obzirom na to da je dan početka primene novog Zakona o javnim nabavkama 01.07.2020. godine, na osnovu uvida u dosadašnji rad i efekte primene dosadašnjih zakonskih rešenja i instituta u praksi Republičke komisije,  zainteresovana stručna javnost može  da stekne i jasniju sliku o daljem pravcu razvoja sistema zaštite prava u Republici Srbiji.

„Bilten pravne prakse“ broj 10-11/2019 – ćirilica

„Bilten pravne prakse“ broj 10-11/2019 – latinica

„Bilten pravne prakse“ broj 10-11/2019 – engleski

2020-02-19T14:44:51+00:0019. 02. 2020.|Aktuelnosti|