Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki2020-03-13T14:37:06+00:00
 • Serija radionica u okviru saradnje sa NALED-om

  U okviru  projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta”, koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku švedske agencije za međunarodni [...]

 • Online radionica u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

  Predstavnici Republičke komisije učestvovali su 26. januara 2021. godine u radu regionalne online radionice „Sistemi zaštite prava u javnim nabavkama-realnost i izazovi post-COVID“. Radionica je [...]

 • UPUTSTVO NARUČIOCIMA ZA POSTUPANJE

  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI OBJAVILA JE UPUTSTVO NARUČIOCIMA ZA POSTUPANJE U SMISLU ČLANA 220. stav 1. tačka 2) i stav [...]

 • Obaveštenje

  Počev od od 01. jula 2020. godine, u skladu sa članom 247. stav 1. primenjuje se Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019, [...]