Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki2020-03-13T14:37:06+00:00

Održan 14. sastanak Mreže prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije

Predstavnice Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija) učestvovale su 22.04.2024. godine na 14. sastanku Mreže prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije (Mreža), koji je [...]

26. 04. 2024.|Aktuelnosti|