Radionica “Unapređenje sistema javnih nabavki u Srbiji – vrste neregularnosti i nastojanja da se one identifikuju“

//Radionica “Unapređenje sistema javnih nabavki u Srbiji – vrste neregularnosti i nastojanja da se one identifikuju“

U Beogradu je 30. juna 2017. godine održana radionica posvećena analizi 11 najčešćih grešaka naručilaca prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki, koje je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki uočila prilikom rešavanja o podnetim zahtevima za zaštitu prava. Analizu najčešćih grešaka u postupcima javnih nabavki prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki izradila je Republička komisija, u svrhu smanjenja grešaka naručilaca i smanjenja broja podnetih zahteva za zaštitu prava, čime će se obezbediti efikasnije zadovoljenje potreba krajnjih korisnika (građana) u postupcima javnih nabavki.

 

 

Ova interaktivna radionica predstavlja aktivnost u okviru tehničke pomoći programa SIGMA/OECD koji finansira Evropske unija, a koja ima za cilj jačanje kapaciteta naručilaca, a sve u kontekstu daljeg usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

Radionici je prisustvovalo oko 80 predstavnika naručilaca (JP „EPS“, JP „PUTEVI SRBIJE“, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, JP „EMS“, JP „Gradsko stambeno“, Beograd, Narodna banka Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje, predstavnici zdravstvenih centara i mnogi drugi), koji su postavili i veliki broj pitanja predstavnicima Republičke komisije i programa SIGMA/OECD, a u vezi sa pravilnim načinima sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Skup je, u ime programa SIGMA/OECD, ko-organizatora događaja, otvorila Erika Bozaj, zadužena za praćenje oblasti javnih nabavki u SIGMA/OECD. O mogućnostima za dalje unapređenje zaštite prava u postupcima javnih nabavki govorila je Hana Hukić, predsednica Republičke komisije. O najčešćim greškama naručilaca govorili su Branimir Blagojević, član Republičke komisije i Zoran Blažević, spoljni ekspert SIGMA/OECD koji se dugi niz godina bavi javnim nabavkama u Republici Hrvatskoj i u regionu.

Agenda.docx

Prezentacija1.pptx

Prezentacija2.pdf

Galerija.docx

2018-01-26T15:43:18+00:00