Projekti

/Projekti
Projekti2017-12-19T15:29:48+00:00

Aktuelni projekti

  • Ubrzavanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama / Accelerating Accountability Mechanisms in Public Finances“ (jul 2016 – jul 2018.) sprovodi se u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Pored Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, partneri na programu su: Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Pravosudna akademija i Stalna konferencija gradova i opština Srbije (SKGO).
  • „Unapređenje sistema zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Srbiji“. Ovaj projekat, tehničke pomoći Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Projekat finansira Vlada Velike Britanije i sastoji se od dve komponente od kojih, vrednost komponente namenjene Republičkoj komisiji iznosi 130,000 evra. Projekat ima za cilj unapređenje prakse zaštite prava u postupcima javnih nabavki na nivou regiona Zapadnog Balkana, kao i podršku ponuđačima u Republici Srbiji i drugim zemljama regiona. (trajanje: april 2017- april 2018.).

 

 Realizovani projekti

  • „Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji“ (otpočeo 22. januara 2016. godine, a okončan 23. septembra 2016. godine. Partnerska institucija na ovom projektu bila je Državna revizijska komisija Republike Slovenije). Osnovni cilj ovog IPA 2012 Twinning light projekta bio je doprinos poboljšanju sistema zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji, jačanje administrativnih kapaciteta Republičke komisije i unapređenje i harmonizacija zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije i najboljom praksom iz predmetne oblasti;
  • Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama / Advancing Accountability Mechanisms in Public Finances (1.1.2014. – 31.12.2015.) sprovodio se u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansijsku podršku Vlade Švedske. Pored Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki), partneri na programu bili su: Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija – Odeljenje za internu kontrolu i internu reviziju, Uprava za javne nabavke, Pravosudna akademija i Stalna konferencija gradova i opština Srbije – Savez gradova i opština Srbije (SKGO).