Nadležnost

//Nadležnost
Nadležnost2017-11-14T11:37:03+00:00

Obim nadležnosti ovog organa utvrđen je odredbom člana 139. ZJN, kojim je propisano da Republička komisija:

 1. odlučuje o zahtevu za zaštitu prava;
 2. odlučuje o zaključenju ugovora u slučaju iz člana 30. stav 3. Zakona o javnim nabavkama;
 3. odlučuje o žalbi protiv zaključka naručioca;
 4. odlučuje o predlogu naručioca da podneti zahtev za zaštitu prava ne sprečava donošenje odluke, odnosno zaključenje ugovora ili okvirnog sporazuma;
 5. odlučuje o predlogu podnosioca zahteva za zaštitu prava da se zabrani zaključenje ili izvršenje ugovora o javnoj nabavci
 6. odlučuje o troškovima postupka zaštite prava i troškovima pripreme ponude;
 7. prati i kontroliše sprovođenje odluka koje donosi;
 8. izriče novčane kazne naručiocu i odgovornom licu naručioca;
 9. poništava ugovor o javnoj nabavci;
 10. vodi prekršajni postupak u prvom stepenu;
 11. pokreće postupak za utvrđivanje ništavosti ugovora o javnoj nabavci;
 12. sarađuje sa stranim institucijama i stručnjacima u oblasti javnih nabavki;
 13. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.