Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki2017-12-04T12:54:16+00:00

Održan 7. sastanak Mreže prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije

Predstavnice Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki učestvovale su na 7. sastanku Mreže prvostepenih tela nadležnih za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Evropske unije, koju je organizovao Generalni direktorat za unutrašnje [...]

10. 10. 2019.|Aktuelnosti|