Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki2017-12-04T12:54:16+00:00

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki objavila je „Bilten pravne prakse“ broj 8-9/2018

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kontinuirano sprovodi aktivnosti kroz koje se stručnoj i široj javnosti predstavljaju stavovi iz odluka koje je ovaj organ doneo odlučujući u postupcima zaštite prava, a koje [...]

14. 03. 2019.|Aktuelnosti|