Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki2017-12-04T12:54:16+00:00

Radionica „Sistem pravne zaštite u Republici Sloveniji“ u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

U okviru kontinuirane saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) inicijativa SIGMA/OECD, je u prostorijama Republičke komisije 29. oktobra 2019. godine, održala radionicu „Sistem pravne [...]

30. 10. 2019.|Aktuelnosti|