Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki2017-12-04T12:54:16+00:00

Konsultativna radionica GOPAC-a u Srbiji sa nezavisnim državnim organima

Konsultativna radionica GOPAC-a (Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije) u Srbiji sa nezavisnim državnim organima održana je od 15-16.06.2018. godine u Vrdniku. Na radionici su predstavljene najznačajnije preporuke u Izveštaju o radu nezavisnih [...]

20. 06. 2018.|Aktuelnosti|