Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki2017-12-04T12:54:16+00:00

Radionica „Elektronski zahtev za zaštitu prava, praksa u Hrvatskoj i Rumuniji“ u okviru saradnje sa inicijativom SIGMA

Kao deo planiranih aktivnosti za 2019. godinu u okviru kontinuirane saradnje sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) inicijativa SIGMA/OECD, je u prostorijama Republičke komisije 7. [...]

8. 02. 2019.|Aktuelnosti|