Радна посета институцијама Републике Словеније у области заштите права, конкуренције и антикорупције

//Радна посета институцијама Републике Словеније у области заштите права, конкуренције и антикорупције

Представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки су, у оквиру пројектне подршке UNDP-а, као и техничке подршке TAIEX-a, 19.,20. и 21.04. 2017. године, посетили Државну ревизијску комисији, надлежну за заштиту права у поступцима јавних набавки у Републици Словeнији, Јавну агенцију за заштиту конкуренције и Комисију за борбу против корупције.

На састанку у Државној ревизијској комисији разматрана су правна питања од значаја за заштиту права у поступцима јавних набавки у Републици Србији и Републици Словенији. Нагласак у разговорима био је на упоредној пракси у вези доношења одлука у области заштите права, усклађивању са директивама ЕУ у области јавних набавки, новим прописима у овој области, као и улози Европског суда правде у креирању права Европске уније у области јавних набавки.

На састанку у Јавној агенцији за заштиту конкуренције разматрана су питања од заједничког интереса за области заштите конкуренције и јавних набавки, а пре свега сегмент који се односи на намештање понуда у поступку јавне набавке (тзв.“bid-rigging), као и питања начина продубљивања постојеће сарадње тела надлежних за заштиту права и тела надлежних за заштиту конкуренције, како на националном тако и на регионалном нивоу.

На састанку у Koмисији за борбу против корупције било је речи о антикорупцијској политици у области јавних набавки, затим о питањима која се односе на конфликт интереса у области јавних набавки, као и о словеначким и европским праксама у сегменту откривања коруптивних активности у поступцима јавних набавки. Посебан акценат колеге из Словеније ставиле су на питање постојања конфликта интереса приликом набавке медицинских производа.

 

2018-03-05T11:58:46+00:0019. 04. 2017.|Актуелности|