Radionica o javnim nabavkama u svetlu pitanja borbe protiv korupcije i zaštite konkurencije

//Radionica o javnim nabavkama u svetlu pitanja borbe protiv korupcije i zaštite konkurencije

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki učestvovali su na dvodnevnoj radionici „Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja je u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji održana 6. i 7. novembra u Vrdniku.

Pored Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, radionici su prisustvovali predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije kao i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije.

Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa i pravna zaštita. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki predstavila je svoju ulogu u sprečavanju korupcije u javnim nabavkama i u tom smislu efekte postupka koji su u nadležnosti ovog organa. Drugog dana radionice više reči je bilo o modalitetima za jačanje saradnje između institucija.

Kako je Republička komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u novembru prošle godine potpisala Sporazum o saradnji sa obe institucije, a u susret novom Zakonu o javnim nabavkama, prepoznata je potreba za unapređenjem funkcionisanja, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničkim učešćem u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode ova tela.

2017-11-14T10:59:28+00:008. 11. 2017.|Aktuelnosti|