2. Opšta sednica, 13.05.2013. godine – 3. stav (član 35. ZJN/2012)

//2. Opšta sednica, 13.05.2013. godine – 3. stav (član 35. ZJN/2012)

Činjenica da je u otvorenom ili u drugoj fazi restriktivnog postupka, koji su započeti pre 01. aprila 2013. godine, naručilac dobio sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude, ne može biti pravni osnov za sprovođenje pregovaračkog postupka iz člana 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12) koji bi bio pokrenut od 01. aprila 2013. godine.

Obrazloženje:

Članom 178. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12; u daljem tekstu: ZJN/2012) određeno je da se taj zakon primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, osim odredbi člana 78. tog zakona koje se primenjuju od 1. septembra 2013. godine.

Članom 172. stav 1. ZJN/2012 propisano je da se na postupke javnih nabavki započete do dana početka primene tog zakona primenjuju propisi po kojima su započeti.

Članom 35. stav 1. tačka 1) ZJN/2012 propisano je da naručilac može sprovoditi pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda ako u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu dobije sve neprihvatljive ponude, pod uslovom da se prvobitno određeni uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora ne menjaju.

Iz citirane odredbe člana 35. ZJN/2012 proizilazi da pravni osnov, odnosno razlog za primenu pregovaračkog postupka koji je uređen tom odredbom jeste činjenica da je naručilac, prethodno, u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku, ili konkurentnom dijalogu dobio sve neprihvatljive ponude. Dakle, taj pravni osnov podrazumeva stručnu ocenu ponuda u kojoj će se u navedenim postupcima oceniti da su sve podnete ponude neprihvatljive. Pojam „prihvatljiva ponuda“ je definisan u članu 3. stav 1. tačka 33) ZJN/2012, i razlikuje je se od pojmova „ispravna“ i „prihvatljiva“ ponuda iz prethodnog Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08).

S obzirom na navedeno, stav Republičke komisije je da pomenuti pravni osnov za sprovođenje pregovaračkog postupka iz člana 35. stav 1. tačka 1) ZJN/2012 mora da nastane od 01. aprila 2013. godine kada je počeo da se primenjuje taj zakon. Preciznije, sprovođenje tog pregovaračkog postupka je moguće samo ukoliko je naručilac, prethodno, primenom odredbi ZJN/2012, od 01. aprila 2013. godine pokrenuo i sproveo otvoreni, restriktivni ili kvalifikacioni postupak ili konkurentni dijalog i u nekom od tih postupaka dobio sve neprihvatljive ponude.

2017-10-09T10:08:24+00:00