1. Opšta sednica, 12.04.2013. godine – 2. stav (član 172. ZJN/2012)

//1. Opšta sednica, 12.04.2013. godine – 2. stav (član 172. ZJN/2012)

Na drugu fazu restriktivnog postupka, koja je pokrenuta od 1. aprila 2013. godine, primenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/2008), ukoliko je restriktivni postupak započet po odredbama istog zakona.

Obrazloženje:

Danom početka primene Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije Republike Srbije”, br. 124/2012; u daljem tekstu: ZJN/2012) prestao je da važi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 116/2008; u daljem tekstu: ZJN/2008) i podzakonski akti doneti na osnovu ZJN/2008. ZJN/2012 je stupio na snagu 6. januara 2013. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, osim odredbi člana 78. tog zakona koje se primenjuju od 1. septembra 2013. godine.

Odredbom člana 172. stav 1. ZJN/2012 je propisano da se na postupke javnih nabavki započete do dana početka primene ovog zakona primenjuju propisi po kojima su započeti.

Ukoliko je restriktivni postupak započet po odredbama ZJN/2008, to znači da se u skladu sa odredbom člana 2. stav 1. tačka 7) ZJN/2008, kojom je utvrđeno da je restriktivni postupak postupak koji se sprovodi u dve faze i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati, na drugu fazu restriktivnog postupka koja je pokrenuta od 1. aprila 2013. godine primenjuju odredbe ZJN/2008.

2017-10-09T10:08:25+00:00