Radna poseta institucijama Republike Slovenije u oblasti zaštite prava, konkurencije i antikorupcije

//Radna poseta institucijama Republike Slovenije u oblasti zaštite prava, konkurencije i antikorupcije

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki su, u okviru projektne podrške UNDP-a, kao i tehničke podrške TAIEX-a, 19.,20. i 21.04. 2017. godine, posetili Državnu revizijsku komisiji, nadležnu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u Republici Sloveniji, Javnu agenciju za zaštitu konkurencije i Komisiju za borbu protiv korupcije.

Na sastanku u Državnoj revizijskoj komisiji razmatrana su pravna pitanja od značaja za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji i Republici Sloveniji. Naglasak u razgovorima bio je na uporednoj praksi u vezi donošenja odluka u oblasti zaštite prava, usklađivanju sa direktivama EU u oblasti javnih nabavki, novim propisima u ovoj oblasti, kao i ulozi Evropskog suda pravde u kreiranju prava Evropske unije u oblasti javnih nabavki.

Na sastanku u Javnoj agenciji za zaštitu konkurencije razmatrana su pitanja od zajedničkog interesa za oblasti zaštite konkurencije i javnih nabavki, a pre svega segment koji se odnosi na nameštanje ponuda u postupku javne nabavke (tzv.“bid-rigging), kao i pitanja načina produbljivanja postojeće saradnje tela nadležnih za zaštitu prava i tela nadležnih za zaštitu konkurencije, kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou.

Na sastanku u Komisiji za borbu protiv korupcije bilo je reči o antikorupcijskoj politici u oblasti javnih nabavki, zatim o pitanjima koja se odnose na konflikt interesa u oblasti javnih nabavki, kao i o slovenačkim i evropskim praksama u segmentu otkrivanja koruptivnih aktivnosti u postupcima javnih nabavki. Poseban akcenat kolege iz Slovenije stavile su na pitanje postojanja konflikta interesa prilikom nabavke medicinskih proizvoda.

 

2018-03-05T11:58:46+00:0019. 04. 2017.|Aktuelnosti|