OBAVEŠTENJE ZA STRANKE U POSTUPCIMA

//OBAVEŠTENJE ZA STRANKE U POSTUPCIMA

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u skladu sa organizacijom rada utvrđenom Odlukom o organizaciji rada Republičke komisije za vreme vanrednog stanja br. 130-01-6/2020 od 17.03.2020. godine, u periodu od 17.03.2020. godine zaključno sa 27.03.2020. godine, održala je ukupno 8 sednica veća na kojima je odlučeno o 29 inicijalnih akata.

Republička komisija je u navedenom periodu odlučivala o predmetima koji su formirani na osnovu sledećih inicijalnih akata:

Zahtevi za zaštitu prava:

 1. 4-00-221/2020
  Naručilac: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd
  Podnosilac: „Malex City Copy Service“ d.o.o, Beograd
 2. 4-00-160/2020
  Naručilac: JKP Usluga, Boljevac
  Podnosilac: „Hidroalfa“ servis pumpi, elektromotora i rashlade Sokobanja, Sokobanja
 3. 4-00-163/2020
  Naručilac: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd
  Podnosilac: „Traffix“ d.o.o., Niš
 4. 4-00-196/2020
  Naručilac: Univerzitet u Beogradu – Stomatološki fakultet, Beograd
  Podnosilac: Movie Kitchen –Catering d.o.o., Beograd
 5. 4-00-177/2020
  Naručilac: JP EPS, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „DNP-Inženjering“ d.o.o., Novi Sad, „IEE“ d.o.o., Novi Sad, „ELSING GROUP“ d.o.o., Novi Sad i „ENERGY PRO“ d.o.o., Novi Sad
 6. 4-00-179/2020
  Naručilac: Dom zdravlja Novi Beograd, Beograd
  Podnosilac: Komunalno preduzeće „Dimničar“ a.d. Beograd
 7. 4-00-127/2020
  Naručilac: Ustanova studentski centar „Beograd“, Beograd
  Podnosilac: „Hep Energija“ d.o.o., Beograd
 8. 4-00-133/2020
  Naručilac: Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Beograd
  Podnosilac: S.Z.T.R. „SISTEM CD“, Beograd
 9. 4-00-135/2020
  Naručilac: JP „EPS – Ogranak TENT“ Obrenovac
  Podnosilac: „Tehnomarket“d.o.o., Beograd
 10. 4-00-94/2020
  Naručilac: Opština Šid, Šid
  Podnosilac: „Feman“ d.o.o., Jagodina
 11. 4-00-63/2020
  Naručilac: JP „EPS“, Beograd
  Podnosilac: „CENTRALINVEST“ d.o.o., Beograd
 12. 4-00-72/2020
  Naručilac: JP „Komunalac“, Ruma
  Podnosilac: „Telenor“ d.o.o., Beograd
 13. 4-00-1147/2019
  Naručilac: Opština Prijepolje, Prijepolje
  Podnosilac: „Labud Plus“ d.o.o, Ivanje, Prijepolje
 14. 4-00-187/2020
  Naručilac: JP „Gradsko stambeno“, Beograd
  Podnosilac: „Bellopan“ d.o.o., Zaječar
 15. 4-00-134/2020
  Naručilac: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Obrenovac
  Podnosilac: Ggrupa ponuđača koju čine GTP „Imes-coop“ d.o.o., Obrenovac, GP „Graditelj NS“ d.o.o., Novi Sad i „Premer Savković“, Lazarevac
 16. 4-00-123/2020
  Naručilac: Opština Bečej
  Podnosilac: „Graditelj NS“ d.o.o., Novi Sad
 17. 4-00-101/2020
  Naručilac: JKP „Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd“, Beograd
  Podnosilac: „Andrić R&M“ d.o.o., Inđija
 18. 4-00-35/2020
  Naručilac: JKP „Čistoća, Kraljevo
  Podnosilac: „Group Enigma MC“ d.o.o., Kruševac
 19. 4-00-192/2020
  Naručilac: JP „EPS – Ogranak TENT“, Obrenovac
  Podnosilac: „IZOPROGRES“ a.d., Beograd
 20. 4-00-116/2020
  Naručilac: Gradska uprava grada Požarevca, Požarevac
  Podnosilac: „MAXA TOURS“ d.o.o., Pirot
 21. 4-00-130/2020
  Naručilac: JP „EPS – Ogranak TE i KO“, Kostolac
  Podnosilac: „MHP Seal Engineering“ d.o.o., Beograd
 22. 4-00-138/2020
  Naručilac: Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Beograd
  Podnosilac: „Keprom“ d.o.o., Beograd
 23. 4-00-103/2020
  Naručilac: JKP „Beograd put“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Elektroizgradnja Bajina Bašta“ a.d., Bajina Bašta i „INTERGAGA“ d.o.o., Beograd

 

Izjašnjenja o nastavku postupka pred Republičkom komisijom:

 1. 4-00-159/2020
  Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu
  Podnosilac: „TTC Top Travel Centar“ d.o.o, Beograd

Žalbe na zaključak naručioca:

 1. 4-00-160/2020
  Naručilac: JKP Usluga Boljevac
  Podnosilac: „Hidroalfa“ servis pumpi, elektromotora i rashlade Sokobanja, Sokobanja
 2. 4-00-120/2020
  Naručilac: Opština Negotin
  Podnosilac: „Minel schreder“ d.o.o, Beograd
 3. 4-00-155/2020
  Naručilac: Centar za kulturu Požarevac
  Podnosilac: „Kontinental turs“ d.o.o, Kula

 

Zahtevi za naknadu troškova:

 1. 4-00-150/2020
  Naručilac: JP EPS Ogranak RB Kolubara Lazarevac
  Podnosilac: „Elkokv“d.o.o, Čukojevac, Kraljevo
 2. 4-00-159/2020
  Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu
  Podnosilac: „TTC Top Travel Centar“ d.o.o, Beograd

 

U periodu od 16.03.2020. godine zaključno sa 27.03.2020. godine Republička komisija ekspedovala je ukupno 47 odluka:

42 rešenja kojima je odlučeno o zahtevu za zaštitu prava:

 1. 4-00-153/2020
  Naručilac: „25. maj -Milan Gale Muškatirović“ d.o.o., Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Transly“ d.o.o., Beograd i „G2 Falcon 2017“ d.o.o., Beograd
 2. 4-00-146/2020
  Naručilac: Dom zdravlja Novi Beograd, Beograd
  Podnosilac: „Layon“ d.o.o., Beograd
 3. 4-00-128/2020
  Naručilac: Gradska uprava grada Niša, Niš
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „POSLOVNOST“ d.o.o., Niš i „GEO SISTEM PLUS“ d.o.o., Niš
 4. 4-00-109/2020
  Naručilac: „JP EPS – Ogranak TENT“, Obrenovac
  Podnosilac: „MERNOKOR“ d.o.o., Beograd
 5. 4-00-1171/2019
  Naručilac: Opština Preševo, Preševo
  Podnosilac: „GP LN GRADNJA“ d.o.o., Kostolac
 6. 4-00-106/2020
  Naručilac: Opština Ljig, Ljig
  Podnosilac: „BANBUS“ d.o.o., Obrenovac
 7. 4-00-104/2020
  Naručilac: JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Ras inženjering niskogradnja“ d.o.o., Beograd, JKP „Beograd-put“, Beograd, „DC ENERGOCOOP“ d.o.o., Beograd, „RESA GRADNJA“ d.o.o., Novi Banovci i „DEMETRA RB“ d.o.o., Novi Banovci
 8. 4-00-70/2020
  Naručilac: Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin
  Podnosilac: „YU MARKET“ d.o.o., Novi Sad
 9. 4-00-99/2020
  Naručilac: Ministarstvo odbrane, Uprava za vojno zdravstvo, Vojnomedicinska akademija, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Staklo“ d.o.o., Zrenjanin i „Staklopan plus 13“ d.o.o., Beograd
 10. 4-00-84/2020
  Naručilac: Opšta bolnica „Studenica“, Kraljevo
  Podnosilac: „Zorka Pharma-hemija“ d.o.o., Šabac
 11. 4-00-98/2020
  Naručilac: Opština Ljig, Ljig
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Agro-Hemik“ d.o.o., Ljig i „Janjušević“ d.o.o., Priboj
 12. 4-00-95/2020
  Naručilac: Gradska uprava grada Pančeva, Pančevo
  Podnosilac zahteva: Komunalno preduzeće „Dimničar“ a.d. Beograd
 13. 4-00-65/2020
  Naručilac: JP Direkcija za izgradnju opštine Paraćin, Paraćin
  Podnosilac: „Smart Energy Investment Kft ogranak SEI Beograd“d.o.o, Beograd
 14. 4-00-97/2020
  Naručilac: Agencija za privredne registre, Beograd
  Podnosilac: „Dobergard“ d.o.o., Beograd
 15. 4-00-90/2020
  Naručilac: „SRBIJA KARGO“ a.d., Beograd
  Podnosilac: „Laniva“ d.o.o., Beograd
 16. 4-00-91/2020
  Naručilac: JKP „Vodokanal“, Sombor
  Podnosilac: „Laniva“ d.o.o., Beograd
 17. 4-00-73/2020
  Naručilac: JKP „Zelenilo-Beograd“, Beograd
  Podnosilac: „Zodex“ d.o.o., Beograd
 18. 4-00-71/2020
  Naručilac: Grad Beograd, Gradska opština Surčin, Beograd
  Podnosilac: „GRO STATIK“ d.o.o., Novi Sad
 19. 4-00-69/2020
  Naručilac: JP „EPS“, Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Devix“ d.o.o., Lazarevac i „GEO URBAN“, Ub
 20. 4-00-57/2020
  Naručilac: Opština Irig, Irig
  Podnosilac: „BOB“ d.o.o., Novi Sad
 21. 4-00-40/2020
  Naručilac: Zdravstveni centar Zaječar
  Podnosilac: „Metreco“ d.o.o, Niš
 22. 4-00-26/2020
  Naručilac: Institut za onkologiju Vojvodine Sremska Kamenica
  Podnosilac: „Medicom“d.o.o, Šabac
 23. 4-00-13/2020
  Naručilac: Državna lutrija Srbije Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine Dom zdravlja „Vizim“ Beograd, Dom zdravlja „Vizim“ Novi Sad, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Poliklinika „Humano“ Niš, Zdravstvena ustanova zavod za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku„Eurodijagnostika“ Beograd, Zdravstvena ustanova zavod za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku M.R.D. dijagnostički centar „Hram“ Beograd i Zavod za laboratorijsku dijagnostiku „Biomedica“ Bograd
 24. 4-00-951/2019
  Naručilac: Osnovna škola „Bratstvo jedinstvo“ Duga Poljana
  Podnosilac: „Jugoprevoz – Leposavić“ d.o.o, Leposavić
 25. 4-00-15/2020
  Naručilac: Opštinska uprava opštine Požega
  Podnosilac: „Bečejprevoz“ d.o.o, Bečej
 26. 4-00-1225/2019
  Naručilac: Dom zdravlja Voždovac Beograd
  Podnosilac: „Telenor“ d.o.o, Beograd
 27. 4-00-1236/2019
  Naručilac: Osnovna škola „Dragan Đoković Uča“ Lađevci
  Podnosilac: „Zeko company“ d.o.o, Kraljevo
 28. 4-00-1222/2019
  Naručilac: Opština Babušnica
  Podnosilac: “Moto Boem Trans” d.o.o, Negotin
 29. 4-00-1224/2019
  Naručilac: Gimnazija Laza Kostić Novi Sad
  Podnosilac: „Avenija putovanja“ d.o.o, Novi Sad
 30. 4-00-1219/2019
  Naručilac: Opštinska uprava Opština Dimitrovgrad
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čini JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot, „Proming elelektro“ Pirot, Agencija „Elektro projekt plus“ Pirot, „Ignjat-inženjering“ d.o.o, Pirot, „Eling plan“d.o.o, Sremska Kamenica, Projektni biro M.B. projekt, Pirot i „DIM ENERGY”d.o.o, Gnjilan, Pirot
 31. 4-00-1223/2019
  Naručilac: Ministarstvo zaštite životne sredine Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača „AG UNS Arhitektonsko građevinski institut” d.o.o, Novi Sad, „Via factum“ Biograd na Moru,Hrvatska, „Hidroing” Osjek, Hrvatska, „IPZ Uniprojekt terra” Zagreb, Hrvatska i „Inobačka” d.o.o, Novi Sad
 32. 4-00-1145/2019
  Naručilac: JP EPS Beograd Ogranak TE i KO Kostolac
  Podnosilac: „Ortex uro group“d.o.o, Kruševac
 33. 4-00-1176/2019
  Naručilac: JP EPS Beograd
  Podnosilac: Grupa ponuđača “Simens”d.o.o, Beograd i Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ Beograd
 34. 4-00-1164/2019
  Naručilac: JP EPS Odeljenje za nabavke Tehničkog centra Novi Sad
  Podnosilac: “Mi-Mi inženjering” d.o.o, Beograd
 35. 4-00-1188/2019
  Naručilac: Klinički centar Kragujevac
  Podnosilac: „Palanka promet“ d.o.o, Smederevska Palanka
 36. 4-00-1166/2019
  Naručilac: JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd
  Podnosilac: „Brza voda“ d.o.o, Beograd
 37. 4-00-1161/2019
  Naručilac: Klinički centar Kragujevac
  Podnosilac: „Petković eksport-import“ d.o.o, Paraćin
 38. 4-00-1227/2019
  Naručilac: Ministarstvo unutrašnjih poslova-Sektor za materijalno finansijske poslove Beograd
  Podnosilac: „Drager tehnika” d.o.o, Beograd
 39. 4-00-163/2020
  Naručilac: Republički fond za zdravstveno osiguranje Beograd
  Podnosilac: „Traffix“ d.o.o, Niš
 40. 4-00-83/2020
  Naručilac: JP Direkcija za izgradnju opštine Paraćin
  Podnosilac: Smart Energy Investment Kft” ogranak SEI, Beograd
 41. 4-00-59/2020
  Naručilac: JP Subotica trans Subotica
  Podnosilac: „Laniva“ d.o.o, Beograd
 42. 4-00-135/2020
  Naručilac: JP EPS Ogranak TENT Obrenovac
  Podnosilac: „Tehnomarket“ d.o.o Novi Beograd

3 rešenja kojima je odlučeno o žalbama na zaključak naručioca:

 1. 4-00-154/2020
  Naručilac: JP EPS Beograd
  Podnosilac: „BBM Training & Consulting“ Vranić-Beograd
 2. 4-00-48/2020
  Naručilac: JP Toplifikacija Požarevac
  Podnosilac: „Apave Vertech“ d.o.o, Beograd
 3. 4-00-1171/2019
  Naručilac: Opština Preševo
  Podnosilac: „GP LN Gradnja“ d.o.o, Kostolac

 

2 rešenja kojima je odlučeno o zahtevu za naknadu troškova:

 1. 4-00-67/2020
  Naručilac: Opštinska uprava opština Babušnica
  Podnosilac: Grupa ponuđača koju čine „Investgradnja“ d.o.o, Leskovac, „Crna Trava“ a.d, Leskovac i „Teming electrotechnology“ d.o.o, Niš
 2. 4-00-1154/2019
  Naručilac: Opština Nova Crnja
  Podnosilac: „Academia educativa“ d.o.o., Beograd
2020-03-31T12:11:40+00:0031. 03. 2020.|Aktuelnosti|